L’aplicació del document de les Nacions Unides en el municipi impulsarà el creixement econòmic, social i mediambiental

L’Ajuntament d’Altea està editant una estratègia integral per a guiar la seua acció de govern entorn dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Segons Maria A. Laviós, regidora de Projectes Europeus, “el “Pla Agenda Altea 2030” afavorirà a l’absorció de fons europeus impulsats pel Next Generation (2020-2023) i pels fons estructurals del marc pluriennal actual (2021-2027)”.

Per a aplicar estes qüestions a Altea i millorar els instruments de governança en mans del consistori, des de la regidoria de Projectes Europeus han elaborat una estratègia basada en tres parts fonamentals. La primera d’elles, de diagnòstic tècnic que analitza l’estat de la localitat; després, la participació ciutadana amb la finalitat d’ampliar la visió tècnica assimilant les demandes de la ciutadania; i finalment, la concreció d’un pla d’actuacions precedit d’una anàlisi DAFO a partir dels paràmetres de l’Agenda Urbana Espanyola i la definició d’uns objectius propis com a solució als problemes detectats.

L’edil de l’àrea ha anunciat que “hui mateix hem activat el procés de participació mitjançant una enquesta llançada en xarxes socials”. El qüestionari està disponible en: https://forms.gle/6YTwoUzQ7K2j7Dgb7

El Pla Altea 2030 s’estructura en sis eixos que, al seu torn, es divideixen en diverses línies. Cadascun d’aquests està en relació amb un o més dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i amb els Punts de l’Agenda Urbana Espanyola, l’adaptació nacional dels ODS enfocada a l’escena urbana. Les àrees de treball consensuades són Benestar social, municipi de les cures i les oportunitats; Transformació i resiliència del model econòmic; Modernització, digitalització i innovació per a la Governança i participació; Escena urbana i mobilitat sostenible; Sostenibilitat mediambiental i eficiència energètica; Sostenibilitat del model turístic; i Altea Futur: EuroAltea. En la definició d’aquests s’han tingut en compte alguns projectes ja posats en marxa per l’Ajuntament com el Pla de Joventut, la plataforma Altea Market, la web Altea Participa, la certificació com a Destinació Turística Intel·ligent o l’oficina EuroAltea.

Desenvolupament sostenible

L’Agenda 2030 és un document de caràcter global impulsat per les Nacions Unides i avalat per 193 països. Aquesta agenda presenta dèsset objectius i cent seixanta-nou metes que ha de tindre impacte en totes les regions del món. La sostenibilitat que es pregona pretén impulsar un creixement basat en l’equilibri entre les dimensions econòmica, social i mediambiental. Tot això “amb el propòsit d’ordenar un progrés just amb les generacions futures”, explica Laviós.