En el passat Ple es va adonar de la liquidació del pressupost de 2018. Els resultats i principals indicadors donen motius més que fundats per a estar satisfets.

La comptabilització del deute del PAI del riu (6,6 milions) ha fet que incomplim amb l’estabilitat pressupostària. Aquest incompliment puntual té la seua cara positiva: la sentència del Riu ha deixat de penjar dels nostres caps i està integrada, al costat de la de FCC que paguem en 2017 (1,4 milions) en el deute viu de l’Ajuntament. El panorama és ara molt més net i clar.

Al tancament de 2018, el volum d’endeutament (el que ens queda per retornar entre préstecs i riu) són 12,6 milions d’Euros. El ràtio d’endeutament (la relació entre el deute i els ingressos corrents) és el 45,24%, lluny del 75% que marca el límit per a conservar la nostra autonomia.

Paguem als nostres creditors en un termini més que raonable: el període mitjà de pagament és de 10,53 dies.

Més xifres: l’estalvi net en 2018 és de 4,76 milions d’Euros, superàvit de 3,4 milions, romanent de tresoreria positiu de 2,8 milions… el que tot això significa és que podem abordar els costos que suposa el salt de qualitat que desitgem per a Altea amb total solvència i autonomia.

La gestió econòmica d’aquesta legislatura s’ha plasmat en xifres que deixen poc marge a una crítica negativa. No obstant això, aquesta passada setmana el Partit Popular ens regala una nota en la qual afirma que s’han pagat 7 milions d’Euros sense justificar, que s’ha fet en contra dels informes de l’Interventor Municipal, que es produeixen retards en el pagament del deute comercial (he dit ja que el període mitjà de pagament és de menys d’onze dies?) i tot això amanit, com no podia ser d’una altra manera, amb el tan gastat retret de la falta de transparència.

Una mica de serietat: ningú amb dos dits de front pot creure’s que s’hagen pagat 7 milions d’Euros sense justificar. Ni set milions, ni un sol cèntim. Per descomptat, no hi ha un informe “en contra” de l’interventor. L’informe d’objeccions i incidències que s’adjunta a la liquidació del pressupost és una novetat introduïda recentment per la llei. El de l’exercici 2018 és el primer d’aquest tipus. Recull en un informe específic el que anteriorment es feia constar en una altra part (concretament, en l’expedient del Compte General) I ho fa per a la seua major transparència. La informació, com sempre, es remet a la Sindicatura de Comptes. No hi ha res extraordinari que ressaltar en el contingut d’aquest informe de 2018 respecte a exercicis anteriors.

Estarà el Partit Popular mal informat? No pot ser. Han tingut responsabilitats de govern i saben de què va això. Els imports molt superiors que aconseguien les objeccions i observacions de l’interventor durant la legislatura passada, sota regles molt menys estrictes, són una bona prova d’això.

Han de ser els efectes de la campanya, que a tots se’ns està fent molt, molt llarga.