El plenari va aprovar ahir obrir un període de 45 dies d’al•legacions de la versió inicial del PGOU.
PP i Cipal no ha volgut anar més enllà en la implicació de la ciutadania, no els interessa.
Per a Compromís, el procés ja està viciat perquè al llarg dels set anys de redacció d’este document, la participació dels alteans i alteanes ha sigut nul•la. Per això, el que s’hauria d’haver aprovat ahir és un Pla de participació ciutadana honest, transparent i ambiciós per a informar del contingut d’este document.
Estem parlant del document que marca les línies de desenvolupament del nostre poble, no només a nivell urbanístic sinó també econòmic. En definitiva, defineix el model de poble que volem. Això, lamentablement, s’ha decidit lluny de la ciutadania per uns quants tècnics en un despatx d’Alacant i sota les ordres directes de Miguel Ortiz i Carolina Punset.
Per a Compromís, el poble que volem no es pot decidir en un període d’al•legacions. Els representants de la vella política, la UTE PP-Cipal, confonen continuadament la participació ciutadana amb la informació pública i ho fan de manera interessada i conscientment. Diuen que ara és quan s’obri la participació però no és cert. Saben vostès quantes al•legacions s’han acceptat en la modificació de les ordenances de tots els plans parcials de la serra? Una i va ser parcialment.
Per això per a nosaltres era molt important posicionar-nos amb el nostre vot en contra per denunciar que les coses s’haurien pogut fer d’una altra manera sense contravindre la legalitat.
La participació ciutadana consisteix en activar processos de participació en què els ciutadans, en col•laboració -per suposat- i orientats per especialistes, puguen incidir en les decisions sobre el futur d’Altea. Això es el que demanem des de fa temps i això es fa en la etapa de redacció, no en un període d’al•legacions i quan el Pla ja està redactat.
I això té un nom i es diu Pla de participació ciutadana.
Ja sabem que el PP-Cipal, després de votar-los en contra i exigir-ho en el Plenari, ara en redactaran un a presses i a correres per fer-nos callar però, com els dèiem ahir, no estan legitimats per fer una cosa en la qual no creuen.
El futur que volem per al nostre poble l’han de decidir els ciutadans i ciutadanes d’Altea. No admetrem que el decidisquen Miguel Ortiz i Carolina Punset junt a uns quants tècnics d’esquenes al poble.