En el plenari de hui el govern PP-Cipal ha aprovat una pujada del 8’5% del rebut de l’aigua i del clavegueram. Esta modificació de preus ve donada pel desequilibri econòmic que s’ha reconegut a l’empresa que gestiona el servei des de fa 6 anys, tot i que no arriba a cobrir-lo.

Per a Compromís, el desequilibri quantificat per la intervenció municipal respon principalment als errors estimatius en què van incórrer totes i cadascuna de les empreses que van presentar ofertes, basades únicament en les dades de consum dels anys 2005 a 2008, les úniques que figuraven en el plec de condicions com a referència i que han provocat un desfase en les estimacions de 300,000 m3.

Davant d’això, Compromís ha proposat tres mesures que van més enllà de posar pedaços, ja que contribuirien a equilibrar el servei -qüestió que es garanteix per llei- i no s’hauria de pujar les tarifes als usuaris.

En primer lloc, amb les modificacions aprovades en el plenari, la concessionària assumirà el manteniment dels bombejos i carregarà el seu cost en el rebut, cosa que fins ara feia una altra empresa i per la qual cosa l’Ajuntament pagava uns 150.000 euros a través del rebut de l’IBI.

Ara caldria, doncs, practicar una rebaixa en l’IBI equivalent a eixa quantitat que deixarà de pagar l’ajuntament perquè pagarem tots i totes a través del rebut.

En segon lloc, hi ha marge per poder reduir i fins i tot eliminar el cànon variable anual que paga l’empresa a l’ajuntament i que està al voltant de 300,000 euros. Això obligaria a l’empresa concessionària a repercutir la rebaixa en el rebut final. Esta possibilitat, no contemplada a priori pel govern, sí que es considerava com a factible en l’informe de l’Interventor.

Per últim, Compromís ha expressat la necessitat d’unificar la gestió de les aigües en tot el terme municipal. Recordaven que la gestió dels pous de la Serra Bèrnia la porta una empresa diferent de manera precària, opaca i sense afrontar les obligacions econòmiques que li corresponen. La unificació del servei implicaria arribar a les xifres de consum que plantejava el plec de condicions del 2008 i, per tant, assegurar l’equilibri econòmic de la gestió, a banda de garantir els estàndards adequats per a l’àrea de la Serra.

Per a Compromís eixe és el treball que s’hauria d’haver impulsat des de l’equip de govern per evitar la pujada del rebut -a la qual no han votat a favor- i es comprometen a insistir en eixa línia de cara al futur.

També s’ha aprovat el plec de condicions per a la gestió i manteniment de l’enllumenat públic, al qual s’ha oposat Compromís per considerar que no recollia suficientment el seu suggeriment de premiar l’ús d’energia neta ni comptava amb un estudi comparatiu dels costos actuals i la proposta.

En l’apartat de precs i preguntes Compromís s’ha interessat per la paralització de les obres del Front Litoral, la publicació de les bases per crear una borsa d’auxiliars administratius i pels aires condicionats de la Casa de Cultura i del Centre Social que ja han provoca situacions bastant incòmodes en el que portem d’estiu.