Totes i tots estarem d’acord a l’hora de valorar la utilitat dels horts urbans. Ara bé, la gestió que se’n fa d’estos espais, és una altra qüestió.

En un moment en què l’Ajuntament ha de prioritzar necessitats, no s’entén, per exemple, que la regidoria d’Agricultura i Medi Ambient, ostentada per Cipal, gaste entre 816,75 i 1.361,25€  per cada cartell indicador dels horts urbans i 170,00€ més en mà d’obra per a la seua col·locació.

Qualsevol actuació per adequar una parcel·la per al seu ús com a hort urbà comporta moltíssimes despeses que són necessàries i ineludibles però en Compromís considerem que la cartelleria és pura propaganda.