Hi ha un munt de motius pels quals oposar-se, com ha fet Compromís des de l’inici de l’expedient, a la llicència per a la construcció d’una residència geriàtrica en el Tossal de Molar.

D’entrada entenem que la figura de la Declaració d’Interès Comunitari (DIC) sobre un solar no urbanitzable sols és pertinent si el nostre Pla General d’Ordenació Urbana no contemplara la possibilitat de construir este tipus d’instal·lacions en cap dels solars qualificats com a urbanitzables. Este és un factor determinant, ja que el nostre PGOU sí que permet construir este centre en zones urbanitzables, com per exemple en el PP Belles Arts.

Entenem que esta DIC de cap manera respon a un interès comunitari i sí a un interès particular. Qualsevol persona que sol·licite edificar sobre una parcel·la en sòl no urbanitzable, té una superfície d’ocupació del 2%. Així, a esta parcel·la de 11.760 m2 li corresponen 235 m2 d’ocupació i un volum edificable de 1000 m3. El resultat seria una vivenda d’aproximadament 300 m2 de sostre.

Per contra, la llicència que s’ha concedit a l’Ajuntament d’Oslo té una ocupació de 2.352 m2 que corresponen al 20% d’ocupació –per tant, s’ha multiplicat per 10–  i una superfície construïda de 5.880 m2 de sostre –s’ha multiplicat per 25. Una verdadera barbaritat i una clara prevaricació.

Tot este excés d’edificació es justifica perquè suposadament els promotors han de compensar al municipi amb una aportació econòmica i amb millores urbanístiques, però cap dels dos factors s’ha complert finalment en esta DIC. Sí que es complien inicialment, ja que havien de millorar els accessos des de la rodona prevista per a “Los puentes de l’Algar” fins l’entrada a la seua parcel·la.

A més, havien de pagar un cànon compensatori de 580.749€ a l’Ajuntament d’Altea, d’acord amb els càlculs dels tècnics municipals. Però, a proposta de la Generalitat Valenciana i posteriorment mitjançant una sentència judicial, se li ha perdonat l’obligació d’haver de millorar els accessos. També se li ha rebaixat el cànon a 70.560€. Un vertader abús de poder i una altra clara prevaricació.

Una altra irregularitat importantíssima es haver-los eximit de l’obligatorietat de presentar cap informe mediambiental, al·legant que no és zona forestal. Destrueixen un dels pinars més grans que queden a vora del poble i no estan obligats a justificar-ho. Sembla mentida, però no ho es.

Ara, s’afegeixen els rumors de que volen convertir el Centre Assistencial en apartaments, un altre fet totalment insòlit i il·legal i que de cap manera permetrem que es puga portar a terme. La llicència concedida està vinculada a l’activitat de l’edificació, que és la que ha justificat l’aprovació d’esta DIC, és a dir una activitat assistencial per a persones majors. Si es canvia l’activitat, s’hauria de tramitar una altra DIC i tornar a sol·licitar llicencia urbanística, cosa que, òbviament, no faran.

Al nostre entendre esta llicència s’haguera pogut parar des de el departament d’Urbanisme i no s’ha fet perquè han posat per davant els interessos polítics dels dos partits que governen als interessos del poble.

Com és possible que Cipal presente una denúncia contra una llicència que ha concedit el mateix govern del qual forma part i després seguir governant com si no hagués passat res?