LA TRAMPA DE L’IBI

Al contrari del que intenten fer creure PP i Cipal, la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI del 0,58 al 0,53  implicarà una pujada d’un 1,8% en el rebut de tots els alteans i alteanes.

Després de la revisió cadastral, tots els grups es van comprometre a rebaixar el tipus anualment per amortiguar la pujada. Tant és així, que fins i tot el Pla d’Ajust i Sanejament aprovat pel govern municipal contemplava estes rebaixes.

Compromís recorda que l’any passat PP i Cipal van trencar eixe 

acord unànime quan van decidir no rebaixar del 0,58% al 0,52% que corresponia. Això va suposar una pujada del rebut del 10%.

No contents amb això, enguany tampoc han volgut aprovar un ajust que implicara deixar el rebut tal qual està i que només s’aconseguia arribant al 0,52%. A més, si s’hagueren mantingut els compromisos, enguany ja estaríem parlant d’un 0,47% i no del 0,53% aprovat.

Des de Comp

EL FEM PUJA PER A TOTES LES VIVENDESromís critiquen que l’Alcalde, Miguel Ortiz, diga que com que l’Ajuntament no ingressarà més, “eixos diners es queden en la butxaca dels alteans”, quan en realitat estaran pagant un 1,8% més.

D’altra banda, PP i Cipal també van intentar obviar que el rebut del fem pujarà un 11% per a totes les vivendes.

Des del govern es va arribar a justificar eixe increment en què la rebaixa lògica practicada en la taxa que paguen els locals comercials que produïxen pocs residus ha de ser assumida per la resta d’alteans i alteanes, que hauran de pagar més per suplir eixos ingressos.

Des de Compromís insisteixen que l’única recepta que utilitza el govern PP-Cipal per anar quadrant els comptes és carregar sistemàticament la responsabilitat a les esquenes dels alteans i alteanes.

 

 

 Compromís denuncia que la basura y el IBI sí que suben.

LA TRAMPA DEL IBI

Al contrario de lo que intentan hacer creer PP y Cipal, la rebaja del tipo imposi

tivo del IBI del 0,58 al 0,53 implicará una 

Compromís per Altea

 

 

subida de un 1,8% en el recibo de todos los

alteanos y alteanas.

Después de la revisión catastral, todos los grupos se comprometieron a rebajar el tipo anualmente por amortiguar la subida. Tanto es así, que incluso el Plan de Saneamiento aprobado por el gobierno municipal contemplaba estas rebajas.

Compromís recuerda que el año pasado PP y Cipal rompieron ese acuerdo unánime cuando decidieron no rebajar del 0,58% al 0,52% que hubiera correspondido. Esto supuso una subida del recibo del 10%.

No contentos con ello, este año tampoco han querido aprobar un ajuste que implicara dejar el recibo tal cual está y que sólo se conseguía llegando al 0,52%. Además, si se hubieran mantenido los compromisos, este año ya estaríamos hablando de un 0,47% y no del 0,53.

Desde Compromís critican que el Alcalde, Miguel Ortiz, diga que como el Ayuntamiento no ingresará más, “ese dinero se queda en el bolsillo de los alteanos”, cuando en realidad estarán pagando un 1,8% más.

LA BASURA SUBE PARA TODAS LAS VIVIENDAS

Por otro lado, PP y Cipal también intentaron obviar que el recibo de la basura subirá un 11% para todas las viviendas.

Desde el gobierno se llegó a justificar ese incremento en que la rebaja lógica practicada en la tasa que pagan los locales comerciales que producen pocos residuos debe ser asumida por el resto de alteanos y alteanas, que tendrán que pagar más para suplir esos ingresos.

Desde Compromís insisten que la única receta que utiliza el gobierno PP-Cipal para ir cuadrando las cuentas es cargar sistemáticamente la responsabilidad sobre las espaldas de los alteanos y alteanas.