El plenari del dia 3 de maig es va aprovar la divisió horitzontal de l’edifici del CEAM amb la finalitat que cadascuna de les 38 vivendes socials tinga una referència cadastral. La justficació és que d’eixa manera es podrà tindre accés a més subvencions en deixar de comptabilitzar com a una unitat el conjunt de les vivendes. Per al BLOC-Compromís, caldria haver inclòs en l’expedient quines són eixes noves subvencions, qui les rebrà i si això afecta en algun altre extrem a les persones que les ocupen o que les poden ocupar en un futur. Per contra, com va indicar Toni Ripoll, l’únic informe existent deixava constància que la Fundación para nuestros mayores Villa de Altea ja havia fet l’escriptura i només esperaven l’acord plenari per poder-la inscriure al registre. D’esta manera, una volta més, la informació sobre temes ralacionats amb la Fundació és poc transparent i, per eixe motiu, el nostre vot va ser contrari.

També va passar pel plenari el desnonament de l’últim ocupant que queda en les conegudes com a cases dels mestres. Sembla que esta persona, tot i no tindre ja dret a la vivenda, s’ha negat a abandonar-la. Els regidors del BLOC-Compromís volem felicitar l’equip base de Serveis Socials que ha planificat el reallotjament i seguiment de les famílies que habitaven estes cases i que havien patit una degradació insostenible. Tot i això, es van abstenir en la votació per entendre que no calia el tràmit plenari per a exercir pressió sobre este últim ocupant que, com consta en l’expedient, té una pensió i un immoble en propietat i, per tant, cap dret sobre este pis de propietat municipal. Més avant serà moment de decidir el futur d’este edifici.

D’altra banda, tots els grups van ratificar amb el seu vot favorable les al·legacions presentades a la resolució de la Conselleria de Cultura per la qual s’inicia expedient de Bé Cultural amb categoria de Conjunt Històric a favor del baluard i recinte renaixentista de la vila d’Altea. Es tracta d’una normativa provisional que serà revisada en un futur pel Pla Especial de Protecció que dissenye l’Ajuntament d’Altea. Per això, el regidor del BLOC-Compromís, Jaume Llinares, va demanar que quan es parla de la coneguda Casa de les Torres -tristament tombada fa anys- s’exigisca que la reconstrucció del seu exterior respecte la imatge de la construcció original. També va assenyalar que els propietaris d’esta àrea han d’estar tranquils perquè està tramitaciò no implicarà en realitat més rectriccions que les que ja marcava el PERI però sí que pot servir per aconseguir la convivència respectuosa del comerç, la restauració i les persones que hi viuen.

L’últim punt, on es tractava l’adhesió dels grups municipals a una proposta de les AAMMPPAA, va ser, de llarg, el més discutit. PP i Cipal van convertir el que havia de ser un acte de deferència i de respecte a estes associacions en un espectacle lamentable per tal de no posicionar-se clarament sobre l’escrit.

Recordem que el dia 22 de març les AAMMPPAA dels col·legis Les Rotes, Garganes, Altea la Vella, L’Olla i dels IES Altaia i Bellaguarga van presentar una proposta a tots els grups polítics on se’ns demanava que instàrem a Conselleria a promoure un pacte en favor de l’ensenyament públic on estiguen representats tots els estaments de la comunitat educativa.

L’escrit dèia: “Si realmente les interesa preservar la educación pública como un bien común y máximo garante de la buena salud de un estado de bienestar sólido y de una democracia sana, les rogamos eleven al pleno esta propuesta y hagan llegar al Conseller de Educación esta petición por un Pacto a favor de la Enseñanza Pública. Los padres y madres a quienes representamos les apoyaremos”.

Davant del silenci de la Regidora d’Educació, que se suposa que ha de donar compte a la resta de grups dels escrits que passen per registre, el Grup Municipal BLOC-Compromís va demanar que s’atenguera la petició i que es tractara en Comissió Informativa com a pas previ per a portar-la al plenari. Arran de la nostra pregunta, el dia 6 de maig es decideix entre tots els grups de quina manera es redactarà la proposta i el dia 13 només el BLOC-Compromís i el PSOE s’adhereixen a la proposta de les AAMMPPAA.