Dimarts es va aprovar en un plenari extraordinari l’operació de crèdit que endeutarà a l’Ajuntament en 14.745.000 euros als quals s’afegiran aproximadament 6.000.000€ que pagarem d’interessos per fer front i poder pagar les factures pendents als proveïdors de l’Ajuntament. Els regidors del BLOC-Compromís, Toni Ripoll, Jaume Llinares i Imma Orozco, van deixar ben clar en les seues intervencions que estaven totalment d’acord amb què s’ha de pagar a les empreses, moltes d’elles alteanes, que han sigut les grans damnificades per la mala gestió econòmica del nostre Ajuntament i han tardat un temps injustificat en cobrar. Tot i això, el vot del BLOC-Compromís va ser l’abstenció, considerant que és un exercici de responsabilitat política denunciar que les condicions marcades pel govern central haurien d’haver sigut altres menys gravoses per als ajuntaments i menys favorables per la banca. En primer lloc, el mecanisme habilitat pel govern de Mariano Rajoy i que ve marcat pel RD 14/2012, dóna un marge de benefici excessiu i injustificat als bancs. Si el Banc Central Europeu deixa els diners per a esta operació a l’1%, per què l’han de pagar els ajuntaments al 6.00% aprox. (encara no se sap amb certesa). De fet, les comunitats autònomes accediran a esta línia de crèdit un punt per baix que els ajuntaments, la qual cosa demostra que les coses podrien haver sigut d’una altra manera. En segon lloc, el que realment es votava era contraure una operació de crèdit sense conèixer les condicions –que s’han signat a l’endemà del plenari. Només es comptava amb uns indicadors aproximats que ens dèien que aniria del 5% al 6%. Finalment, serà el 5,92%, quasi un punt per damunt del que contemplava el Pla de Sanejament de l’Ajuntament redactat per PP i Cipal -que inclou la pujada de l’IBI i de totes les taxes municipals- i que és d’obligat compliment per poder accedir a esta línia de finançament. Respecte d’això, els regidors del BLOC-Compromís van recordar que el mateix govern PP-Cipal ja ha incomplit en diferents punts el seu Pla de Sanejament i ara, amb la modificació de l’interés previst, serà impossible acomplir-lo sense modificar-lo. Més enllà, les condicions del préstec prohibeixen qualsevol possibilitat de fer inversions en 10 anys perquè no es pot accedir a cap altra via de crèdit. En tercer lloc, este préstec servirà per donar eixida a 4.200.000 euros de factures de caixó -diners que en el seu dia es van gastar sense que estigueren pressupostats ni justificats. Es tracta, en certa manera, d’una operació de blanqueig de factures auspiciada pel govern central que permetrà, això sí, sanejar els comptes dels ajuntaments més malgastadors i malpagadors. Esment a banda mereix el 1.800.000 euros que també es pagarà pel sobre cost del Pavelló Esportiu. Vora dos milions d’euros que només responen a les presses del govern megalòman d’Ortiz per inaugurar-lo a  temps per a la Copa del Rei d’Handbol. A més, junt amb les factures de ferrers, impremtes, papereries, etc., pagarem també d’altres tan poc justificables com 50.000 euros en publicitat del 2006 a Altea Tevés o 13.000 en restaurants. Potser 6 o 7 milions d’euros corresponen a treballs totalment justificats però també és cert que la resta responen a tornar favors, amiguisme i mala gestió. Per últim, el BLOC-Compromís insiteix en què esta mesura acaba amb el principi d’autonomia local i deixa literalment l’Ajuntament d’Altea intervingut durant 10 anys i el que es mes important no soluciona el problema de fons que no és altre que el del finançament de les administracions locals, qüestió que ens reconeixen la resta de grups però que ni PSOE ni PP -que són els que s’alternen en el govern central- han volgut solucionar mai.  El sr. Miguel Ortiz amb la seua majoria absoluta durant 12 anys i amb l’ajuda del Psoe i Cipal els últims 4, han deixat un Ajuntament arruïnat  i ara amb esta operació de crèdit (quasi 21.000.000€ que tots els alteans pagarem a base de pujades d’impostos i taxes) el deixaran ferit de mort.