L’Ajuntament d’Altea ha celebrat aquest matí el seu ple ordinari de març en el qual s’ha aprovat la sol·licitud de delegació de competències a la Direcció General de Serveis Socials per a la construcció d’un centre de dia de majors dependents.

Aquest centre tindrà caràcter comarcal i abastarà 60 places. Se situarà en una parcel·la de titularitat municipal de 2.942m2 situada en el C/ Benidorm. Aquesta actuació té un pressupost de 2.396.000 euros i un termini estimat d’execució una vegada s’inicien les obres de 20 mesos. Estarà adherit al Pla Convivint llançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

En matèria d’Hisenda s’ha donat el vistiplau a una modificació pressupostària per a augmentar el conveni per a programes d’ocupació orientat a la integració soci-laboral de col·lectius vulnerables que té el Consistori amb Creu Roja en 5.000 euros.

“Ha sigut un gran èxit aquest programa, ha donat molt bons resultats i davant la sol·licitud per part de Creu Roja hem decidit ampliar aquest conveni i que més alteans i alteanes puguen beneficiar-se d’aquesta iniciativa”, ha comentat Xelo Gonzalez, regidora d’Hisenda. “Més de la meitat de les persones que l’any passat van participar en aquest programa van trobar treball”, ha finalitzat Maria. A. Laviós, regidora de Foment d’Ocupació.

També s’ha donat llum verda a una altra modificació pressupostària, la que correspon al pressupost pagat pel Ministeri en 2021 per als Pla de Sostenibilitat Turística en Destí. “Es tracta de traslladar el pressupost que va pagar l’any passat el Ministeri per a aquests plans a enguany i començar ja amb les accions”, ha comentat Xelo González, regidora de Turisme i Hisenda.

L’Ajuntament comptarà amb un II Pla d’Igualtat Municipal, després de finalitzar l’anterior. Este pla, que té com a objectiu implementar el principi d’igualtat de manera transversal, tant en el disseny de les polítiques públiques municipals, així com en el funcionament intern del propi Ajuntament, perquè aquest siga un referent en matèria d’igualtat amb el qual s’identifique la ciutadania. S’ha aprovat per unanimitat.

Es constituirà, després de la seua aprovació hui, un Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials, òrgan consultiu i de participació dirigit a les persones més vulnerables. Aquest Consell treballarà per a fer d’Altea un poble inclusiu i garantir els serveis socials en la localitat, tal com ha comentat el regidor de Serveis Socials José Luis, León Gascón.

S’ha aprovat també per unanimitat el nou reglament de teleassistència domiciliària, servei que oferirà el Consistori per a aquelles persones que el sol·liciten.

Finalment, s’ha aprovat per urgència una moció de suport al poble saharauí.