La signatura del contracte programa dota a l’Ajuntament de 3.258.722 € per a la contractació durant tres anys

Durant la present setmana, tres noves treballadores municipals han pres possessió del seu càrrec. Les incorporacions corresponen a una agent i una promotora de la regidoria d’Igualtat, i una assessora jurídica per al departament de Benestar Social. Estes contractacions han sigut possibles per la signatura del contracte programa entre la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament d’Altea per als exercicis 2021-2024.

Els diferents actes han tingut lloc en el despatx d’Alcaldia i als mateixos han assistit l’Alcalde, Jaume Llinares, i el regidor de Recursos Humans, Rafa Ramón.

El contracte programa amb la Conselleria concedeix una dotació econòmica de 3.258.722 €, dels quals ja s’han rebut 733.150 € corresponents al primer any. Esta subvenció té per objecte el finançament dels serveis de l’atenció primària bàsics com el servei d’acollida i atenció davant situacions de necessitat social, el servei de promoció de l’autonomia personal, servei d’inclusió social, servei de prevenció i Intervenció amb les famílies, servei d’acció comunitària, servei d’atenció a persones amb diversitat funcional i unitat d’Igualtat.