En el matí de hui, el Ple de la Corporació Municipal ha aprovat per urgència i per unanimitat una disposició transitòria en l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública perquè quede suspesa per a l’exercici 2021 en el cas del pagament d’ocupació de la via pública per taules i cadires de bars i restaurants; la taxa d’ocupació als llocs de venda ambulant en els mercats setmanals i la taxa de situat dels taxis.

Segons ha explicat l’edil d’Hisenda, Xelo González, “les noves restriccions per contenir la pandèmia que ha portat el COVID-19, ens du a portar al Ple este punt per minimitzar l’impacte econòmic que estan patint l’hostaleria, els comerciants ambulants i també el sector del taxi”.

“Davant la crisi econòmica que ha generat la pandèmia i que afecta especialment els sectors esmentats, este equip de govern considera oportú i necessari modificar l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa d’Ocupació de la Via Pública per donar suport als subjectes passius de esta taxa que s’han vist afectats de manera extrema per l’actual situació de crisi econòmica”; ha declarat la responsable municipal d’Hisenda, qui ha afegit que “sempre hem dit que la nostra prioritat són les persones i les famílies i som conscients del paper que l’Ajuntament ha d’assumir com a dinamitzador de l’economia, però no s’ha d’oblidar també que els recursos del consistori són limitats i no volem crear falses expectatives als ciutadans”.

“Som conscients de la situació que estem vivint, sobretot pel sector hostaler i és per això que hui portem a aprovació esta mesura de condonació de la Taxa d’Ocupació de la Via Pública per a taules i cadires de bars i restaurants, per als mercats de venda ambulant i el situat del taxi”; ha comentat Xelo González durant la seua exposició del punt, que ha conclòs assenyalant que “seguirem treballant per estar a la banda dels alteans i alteanes que estiguen travessant situacions complicades en estos moments perquè tinguen un estatut de vida digne”.

Al vot favorable de l’equip de govern Compromís-PSOE s’ha unit el de l’oposició, PP i Ciutadans, que han qualificat de tardanes estes mesures i han reclamat més ajudes per a la societat alteana.

A més, la sessió plenària ha aprovat en el seu punt 2 de l’ordre del Dia el Compte General de la Corporació 2019. Un compte que llança que la situació económic financera de l’Ajuntament a curt termini és bona com així ho mostren diversos indicadors com el Romanent Positiu de Tresoreria; l’evolució positiva de la Ràtio de Solvència; el Període Mitjà de Pagament a Proveïdors que baixa a 7 dies, enfront de les 10 dies del 2018 i la ràtio de realització de pagaments presenta un percentatge de pagament del 94,77%, el que implica que només queden pendents de pagament el 5,23% de les obligacions que es reconeixen en tot l’exercici i del que es desprèn que l’Ajuntament compleix els seus compromisos de pagament a curt termini amb els seus proveïdors.

A llarg termini, la ràtio de deute financer se situa en el 39,44% en l’exercici 2019, lleugerament inferior al del exercici anterior, estant el límit legal al 110%. “L’obligació legal de destinar el superàvit pressupostari de l’exercici a disminuir el deute financer i l’absència de nou endeutament són els dos factors clau que expliquen la disminució del deute financer”; ha explicat l’edil d’Hisenda, qui ha apuntat que “es compleix l’objectiu de la Regla de Despesa consolidada per a l’exercici 2018 i l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària amb capacitat de finançament consolidat per a l’exercici 2019”.

El compte general del 2019 ha quedat aprovada amb els vots favorables de Compromís-PSOE, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP, que ha acusat l’equip de govern d’una mala gestió per no haver utilitzat els diners del pressupost per millorar els serveis al ciutadà. Per al PP un superàvit de 1.840.000€ del pressupost reflecteix una manca d’iniciativa, manca de gestió del pressupost i una pujada innecessària d’impostos. Al que l’alcalde, Jaume Llinares a respost remarcant la “bona gestió econòmica que està fent este equip de govern i seguirem en esta línia perquè considerem que l’obligació que té l’Ajuntament és pagar el deute, que per cert ha deixat el PP al seus governs, i assegurar un futur amb capacitat d’inversió, com el que ja tenim”.

I un altre dels punts portats a Ple per urgència ha sigut la desafecció de la carretera nacional portant a aprovació la sol·licitud a la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana la cessió del tram de travessia urbana entre els punts quilomètrics 154+800 i 160+ 375 de la carretera nacional 332 al seu pas pel terme municipal d’Altea. Així mateix s’ha manifestat expressament la conformitat de l’Ajuntament d’Altea a l’acceptació del lliurament del tram de la CN-332 indicat sense cap contraprestació econòmica per part del Ministeri.

Segons els detalls aportats per l’edil d’Urbanisme, José Orozco, ha indicat que el Ministeri sol·licita que siguen aprovats estos dos matisos per procedir a la desafecció, referint-se al tram i a la contraprestació econòmica.

“Esta és una oportunitat que tenim ara a Altea per projectar el municipi que volem, però és veritat que abans de decidir els projectes cal tenir esta cessió de la travessia”; ha declarat el responsable municipal d’Urbanisme, que ha citat els beneficis de la desafecció com pot ser la possibilitat de projectar un bulevard, l’execució de voreres d’accés a Altea, la concessió de llicències i reordenació de la zona, entre moltes altres possibilitats que la desafecció va a aportar.

El Ple ha ratificat el punt per unanimitat.