Ja està obert el termini de presentació de sol·licituds per accedir a estes ajudes.

 La regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, ha informat que ja està obert el període d’un mes per sol·licitar les ajudes per a la rehabilitació de façanes i destaca que “enguany hi ha novetats substancials respecte dels anys anteriors. He considerat necessari ampliar les bases per tal que no només se subvencione la pintura sinó també les actuacions encaminades a eliminar les humitats i els seus efectes en les façanes”.

Des de la regidoria d’Urbanisme “volem facilitar en la mesura de les nostres possibilitats la conservació dels immobles afectats per proteccions i el fet de contemplar altres actuacions que van més enllà de pintar-los ens sembla una forma d’ajudar els propietaris a fer front a l’esforç econòmic que realitzen per adaptar-se a les exigents i necessàries normes que els afecten en eixe context de protecció”.

La regidora de Compromís,  posava l’accent en el fet que ‘’no s’ha d’oblidar que la conservació tant del nucli antic d’Altea, part del qual és Bé d’Interés Cultural, com del d’Altea la Vella, repercuteix directament en l’economia alteana com a un dels majors reclams turístics amb què compta el poble. La partida pressupostària destinada a esta subvenció és de 15.000 euros que no s’han arribat a esgotar mai, tot i l’èxit rotund de l’última convocatòria, la més nombrosa fins el moment’’.

És just, per tant, explica la regidora “que els diners que destinem a eixe propòsit s’utilitzen totalment per a la finalitat amb què es pressuposten.  Per això, enguany es repartiran en ajudes de 300 euros per immoble per a pintura als quals se podran sumar 300 euros més si es realitzen altres actuacions per evitar les humitats i les seues conseqüències. Així, enguany es podran rebre fins a 600 euros per vivenda per assegurar la correcta conservació de les vivendes dels nostres nuclis històrics’’.

Este govern, a través de la regidoria d’Urbanisme en este cas, explica la regidora “fa així una clara aposta per la rehabilitació per tal de mantindre en les millors condicions les zones més emblemàtiques del nostre poble ja que estos nous supòsits permeten accions més durables que el simple pintat de la façana”.

Des de l’Ajuntament animen totes les persones amb propietats susceptibles de rebre estes ajudes -i que han hagut de complir al llarg dels anys amb les exigències que implica tindre un immoble protegit- a aprofitar-les i contribuir així a embellir la imatge d’estes zones tan emblemàtiques del poble d’una forma més efectiva.