La regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, ha volgut informar sobre el procés que s’ha seguit fins arribar a l’actuació que s’ha executat en el solar i la casa que es troba en la cantonada del carrer La Llum i l’Avinguda del Port.

Per a la regidora de Compromís, “la situació de degradació i de perillositat que s’ha viscut en este lloc ha estat en boca de tots els alteans i alteanes i per això considerem que és bo que sàpiguen com s’ha actuat per part de l’Ajuntament”. Segons la regidora d’Urbanisme, poques setmanes després d’entrar a governar va demanar als serveis jurídics del departament que iniciaren el procés pertinent per donar solució a una situació d’insalubritat i perillositat evident en una zona tan transitada com és la primera línia.

La sorpresa, explica, “va ser assabentar-me que, des de l’any 2009, quan es va intentar contactar per primera volta amb als propietaris, no s’havia seguit cap tràmit més per arreglar la situació, ni tan sols s’havia intentat contactar de nou amb ells. De seguida ens vam posar en marxa, notificant els 7 propietaris una audiència per tal que manifestaren allò que consideraren oportú com a pas previ a l’ordre d’execució”.

Arran d’això és quan els propietaris –que viuen a Madrid- prenen la decisió d’iniciar un procediment judicial per tal de desallotjar la casa de les persones que l’havien ocupada il·legalment i poder realitzar una actuació de neteja i adequació.

Davant l’inici d’eixe procediment judicial l’Ajuntament no podia més que esperar a la seua conclusió per exigir eixes mesures de manteniment i higiene. Així ha sigut com en data 14 de febrer es va procedir a l’alçament judicial que ha permés la posterior actuació que, d’acord amb les recomanacions dels tècnics del departament d’Urbanisme, ha consistit en tapiar finestres i portes de la vivenda i realitzar un tancament perimetral.

Segons explica la regidora, “estes són qüestions que semblen xicotetes però que en un moment donat –quan no s’aborden i s’enquisten- adquireixen una dimensió major per la mala imatge, la insalubritat i, sobretot, la perillositat. Per això, des del departament, hem intentant accelerar tot allò que estiguera en les nostres mans i hem estat molt damunt del seguiment del procés judicial i de que es prenguen les mesures adequades per evitar que es torne a repetir la situació”.