La nostra regidora d’Urbanisme, Imma Orozco, arran de la desinformació proporcionada pel PP respecte de l’antena instal·lada en l’Avinguda Jaume I, ha volgut explicar que esta instal·lació té instruït un expedient d’infracció urbanística que es va iniciar amb la visita de la inspecció municipal el dia 16 de desembre.

Arran d’eixa inspecció, s’emet decret des d’esta regidoria per a la restauració de l’ordre urbanístic ja que la instal·lació contravé diferents articles de les normes del Pla General vigent, que són els únics arguments als quals ens podem aferrar a l’hora de denegar este tipus d’instal·lacions perquè l’ordenança municipal que es va aprovar inicialment en 2012 –i a la què es refereix la nota del PP- mai va arribar a tindre aprovació definitiva perquè contravenia la Llei 12/2012 de Mesures Urgents d’Alliberament del Comerç i de Determinats Serveis aprovada pel govern de Mariano Rajoy només uns mesos després.

Segons la regidora de Compromís, “lamentablement, les entitats locals estan desemparades en este moment ja que la llei aprovada pel PP dóna pràcticament carta blanca a les empreses de telecomunicacions per a instal·lar-se i limita a l’àmbit estrictament urbanístic les competències dels ajuntaments”. Per això considera que el PP alteà exerceix de nou el cinisme per intentar qüestionar l’acció d’este govern, quan el seu partit és el responsable que l’ordenança municipal que intentava regular estes qüestions no poguera entrar en vigor”.

És, per tant, en eixe àmbit en el què els tècnics estan emetent els seus informes i en el què s’ha de donar un termini als propietaris per tal que puguen al·legar allò que consideren oportú. La regidora d’Urbanisme explica que “amb les poques les ferramentes legals que tenim a l’abast, intentarem evitar la instal·lació d’estes infraestructures que tant ens preocupen”.