Imma Orozco, regidora de Compromís i responsable de l’Empresa Pública, EPDM, ha informat este matí dels treballs que des de la mateixa estan realitzant-se per tal de tractar la processionària de tots els pins dels espais municipals.

La regidora ha explicat que ”els treballs de tractament de la processionària es van iniciar a la primera quinzena de gener, en eixe moment els arbres van rebre un primer tractament amb productes biològics, i ara, des de ja fa uns dies, estan seguint-se els tractaments amb productes més agressius, perquè enguany, degut a les altes temperatures de l’hivern, s’ha detectat una important presència d’este cuc”.

Imma Orozco ha desmentit les manifestacions del PP que ahir assenyalaven que les borses d’estos cucs no havíen sigut retirades. ”Una afirmació rotundament falsa, perquè estes bolses es retiren des del primer moment que es detecten, fins i tot a mà, pels operatis de l’EPDM”. Així mateix, la regidora ha volgut incidir en que ”l’EPDM està realitzant des de principis d’any exhaustius tractaments contra la processionària dels pins. La brigada de jardineria controla de manera rutinària la seua proliferació però, a més, és important que si algú detecta la seua presència ens ho faça saber”.

En este sentit, la regidora ha explicat que la col•laboració de la ciutadania és essencial per evitar que prolifere la plaga entre una inspecció i l’altra i poder actuar amb la màxima celeritat possible. Per això, anima els alteans i alteanes a què comuniquen a l’EPDM qualsevol cas que detecten a través del telèfon 96 688 1903.