El TSJCV desestima el recurs de l’Ajuntament d’Altea contra el canvi d’emplaçament de la bocana del Portet de l’Olla. 

Compromís ha demanat al govern municipal que els serveis jurídics  de l’Ajuntament recórreguen la sentència i estudien tots els recursos legals possibles per evitar que s’inicien les obres.

En octubre de 2010, la Direcció General de Ports va donar llum verda a les pretensions de l’empresa que explota el Portet de l’Olla de canviar la ubicació de la seua bocana. Posteriorment, l’Ajuntament, amb el total consens de tots els grups, va presentar un recurs contenciós-administratiu que implicava la suspensió cautelar de les obres.

El fallo del TSJCV-de data 20 d’abril d’enguany-, encara que es pot recórrer, comporta l’alçament d’esta suspensió i el previsible inici de les obres per part de l’empresa explotadora.

Cal recordar que esta infraestructura està situada en la Cala del Soio, una platja d’alt valor mediambiental, patrimonial i paisatgístic, amb un aflorament volcànic pràcticament únic que està pendent de protecció. A més, el veïnat s’ha mostrat en tot moment contrari a què es prioritzen els interessos particulars d’una empresa sense tindre en compte les conseqüències irreparables que tindria per a este indret.

Per tot això, des de Compromís han demanat al govern municipal que els serveis jurídics de l’Ajuntament recórreguen la resolució i que, a més, estudien totes les possibilitats legals perquè esta paralització es puga allargar fins que no hi haja una sentència ferma.

El TSJCV desestima el recurso del Ayuntamiento de Altea contra el cambio de emplazamiento de la bocana del Portet de la Olla. 

Compromís ha pedido al gobierno municipal que los servicios jurídicos  del Ayuntamiento recurran la sentencia y estudien todos los recursos legales posibles para evitar que se inicien las obras.

En octubre de 2010, la Dirección general de Puertos dio luz verde a las pretensiones de la empresa que explota el Portet de la Olla de cambiar la ubicación de su bocana. Posteriormente, el Ayuntamiento, con el total consenso de todos los grupos, presentó un recurso contencioso-administrativo que implicaba la suspensión cautelar de las obras.

El fallo del TSJCV -de fecha 20 de abril-, aunque se puede recurrir, comporta el alzamiento de esta suspensión y el previsible inicio de las obras por parte de la empresa explotadora.

Cabe recordar que esta infraestructura está situada en la Cala del Soio, una playa de alto valor medioambiental, patrimonial y paisajístico, con un afloramiento volcánico prácticamente único que está pendiente de protección. Además, los vecinos se han mostrado en todo momento contrarios a que se prioricen los intereses particulares de una empresa sin tener en cuenta las consecuencias irreparables que tendría para este lugar.

Por todo ello, desde Compromís han pedido al gobierno municipal que los servicios jurídicos del Ayuntamiento recurran la resolución y que, además, estudien todas las posibilidades legales para que esta paralización se pueda alargar mientras no haya una sentencia firme.