Compromís ja va advertir en febrer que este acord era un intent de PP i Cipal de perpetuar les desigualtats entre els treballadors de l’Ajuntament a només tres mesos de les eleccions.

El Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament d’Altea ha fet públic que la Subdelegació del Govern ha requerit a l’Ajuntament d’Altea que anul·le, en el termini d’un mes, l’acord del 6 de febrer pel qual transforma les productivitats d’alguns treballadors de l’Ajuntament en salari fixe.

D’acord amb este organisme, que té la competència de vetllar per la legalitat dels acords que prenen els Ajuntaments, el govern municipal contravé la Llei de Pressupostos Generals de 2015 quan augmenta el complement específic i de destí a un gran nombre de treballadors. La Subdelegació no comparteix que esta siga una mesura extraordinària, com han intentat justificar PP i Cipal, ja que afecta al 45% de la plantilla.

Més enllà, considera il·legal “traspassar” d’un concepte a l’altre eixes quantitats perquè el de productivitat s’estableix de manera subjectiva mentre que l’específic correspon a uns criteris establerts prèviament per a cada lloc de treball.

Davant d’això, Compromís ha exigit al govern que rectifiquen en atenció al compliment de les indicacions de la Subdelegació –que coincideixen amb la postura expressada per Compromís i la majoria d’organitzacions sindicals- i que inicien un període de negociacions reals i efectives per tal de regular d’una manera justa i imparcial estes qüestions.