Rebaixar progressivament el tipus impositiu de l’IBI va ser un acord que vam subscriure tots els grups després dels resultats de la revisió cadastral del 2009  per a què contrarestara la pujada que causava. L’acord era tan clar que eixes successives rebaixes es contemplaven en el Pla d’Ajust.

L’any 2013, però, PP i Cipal van decidir no fer la rebaixa corresponent al 0,52. Per a l’any 2014 sí que es va fer una rebaixa del tipus, encara que es va quedar en el 0,53 quan estava previst que per eixe any el tipus seria del 0,49, que és el que tindrem per al 2015.

Deixa manera, PP i Cipal van recabdant més diners del que es contempla en el pressupost.

ANY TIPUS REAL TIPUS COMPROMÉS i plasmat en el Pla d’Ajust
2016 0,40 (en avant)
2015 0,49 0,43
2014 0,53 0,47
2013 0,58 0,52
2012 0,58 0,58
2011 0,65 0,65
2010 0,75 0,75
2009 0,825