El Grup Municipal Compromís va presentar al plenari una proposta per rebutjar les prospeccions petrolíferes al Mediterrani.

Esta qüestió ens afecta directament ja que s’està posant en perill joies naturals protegides al llarg de tota la nostra costa com el Parc Natural de les Illes Columbretes, Parc Natural de l’Albufera, Prat de Cabanes-Torreblanca.

El fet és que, si no posem fre a estes pràctiques tan agressives amb el medi ambient, res no ens assegura que la costa alteana no siga víctima d’este tipus d’agressions.

Finalment, vam arribar a un acord de mínims amb el govern PP-Cipal per tal de presentar un posicionament conjunt exigint que les administracions estatal i autonòmica treballen per eradicar este tipus d’activitats .