Encetem l’any amb il•lusió, noves activitats i projectes.
També amb una llista interminable de qüestions que ens afecten i que abordarem des del nostre Grup Municipal i des del Col•lectiu Local: exigir transparència i igualtat d’oportunitats en les contractacions de l’Empresa Pública, evitar noves pujades d’impostos, treballar per aconseguir un poble més net, oposar-nos a les retallades en els serveis públics i a les conseqüències nefastes de la Reforma de l’Administració Local, prioritzar les necessitats reals dels alteans i alteanes, fiscalitzar els sobrecostos injustificables, trencar l’opacitat del tàndem PP-Cipal, etc.
Fes-nos les teues propostes . Marca les nostres prioritats!