El govern PP-Cipal hauria de modificar el plec de condicions per a la gestió directa del Palau després de les advertències que va fer Compromís en el plenari on va ser aprovat.
En eixe moment, el grup de l’oposició va criticar que es posara com a condició que l’empresa adjudicatària haguera tingut uns resultats de 500.000 euros de mitjana en els 3 exercicis anteriors.
Els regidors de Compromís van alertar que això reduiria substancialment el nombre d’empreses que es podrien presentar al concurs (probablement sols una empresa de les interessades, compliria esta condició). La conseqüència directa seria que no existiria lliure competència (més bé cap competència) i, per tant, es desvirtuaria l’esperit del concurs que no hauria de ser altre que triar l’opció mes beneficiosa per als interessos del poble d’Altea.