Miguel Ortiz està fent molts esforços per publicitar el seu paper en el manteniment dels consultoris d’Altea la Vella, el Pòsit i el Pla de Castell. De fet, dissabte de matí firmava un conveni amb el Conseller de Sanitat per assegurar la seua viabilitat sense –segons ells- reduir els serveis. Es tracta d’una inversió de 79.700 euros fins l’any 2016, és a dir, uns 8.800 euros per consultori i any.

No obstant això, el que no han explicat ni l’Alcalde ni el Conseller és que este estiu els serveis sanitaris sí que es voran reduïts de manera ostensible ja que no es cobriran les baixes ni les vacances del personal sanitari ni d’estos consultoris ni del Centre de Salut.

Tampoc han dit que el Centre de Salut –l’únic que donava servei a partir de les 15h- de vesprada només atendrà les urgències. Per tant, este estiu deixarem de rebre atenció ordinària per les vesprades en el Centre de Salut.

Per a Compromís esta és una mostra més de la repercussió que tenen en el nostre poble les retallades en matèria de sanitat que estan imposant tant la Generalitat Valenciana com el govern central i que, òbviament, sí que impliquen una reducció dels serveis, com també ha denunciat el Grup Parlamentari Compromís a les Corts Valencianes.