Els regidors del Grup Municipal BLOC-Compromís han denunciat el desconcert que ha provocat el cobrament dels rebuts de la recollida del fem a les persones majors de 65 anys beneficiàries potencials d’una subvenció del 100% del seu import.

L’Ajuntament d’Altea bonifica des de fa molts anys la totalitat del rebut del fem a les persones majors de 65 anys que compleixen una sèrie de requisits econòmics. Fins l’any passat, eixa subvenció es tramitava de manera que es retenien els rebuts dels jubilats que s’adequaven al perfil de renda fins que no es resolia la seua sol·licitud de subvenció i, per tant, els qui resultaven beneficiats no havien d’avançar el pagament.

Enguany, el govern PP-Cipal, ha encomanat el cobrament dels rebuts del fem a SUMA. De fet, l’Ajuntament d’Altea ja no gestiona la majoria de tributs. El BLOC-Compromís ja es va oposar en el seu moment a esta mesura perquè considera que la millor manera d’estalviar diners a l’administració pública és garantint la seua eficàcia, no externalitzant tots els serveis. A més, consideren que la pèrdua de la proximitat de l’administració amb la ciutadania -com ho demostra este exemple- només provoca situacions injustes i d’indefensió per als administrats

Fa unes setmanes SUMA va emetre el primer dels dos rebuts del fem, que hauran de pagar els pensionistes encara que a finals d’any se’ls concedisca la subvenció per a la qual sí que existeix consignació pressupostària. Però el més sagnant és que també hauran de pagar el segon rebut -que es passarà en agost- perquè la subvenció no es podrà fer efectiva fins a l’últim trimestre de l’any.

A més, el rebut del fem ha pujat un 25% enguany –de 49,58 a 61,98 euros per a una vivenda en el nucli urbà-, agreujant les conseqüències de cobrar-lo a persones que en realitat n’estan exentes. També s’hauria de tenir en compte que els pensionistes són, cada dia més en estos moments de profunda crisi, l’únic sostén econòmic per a moltes famílies.

Més enllà, es poden donar dos situacions: o que estes persones, confiats que rebran la subvenció com fina ara, no paguen i els arribe un recàrrec, o que per desconeixement, després d’haver pagat, no sol·liciten la subvenció i l’Ajuntament, que se’ls estalviarà.

Per al BLOC-Compromís el govern PP-Cipal ha demostrat, a banda de poca sensibilitat, molt poca organització i coordinació, ja que hauria d’haver previst esta situació per evitar que s’obligue a avançar uns diners que després l’Ajuntament tardarà mesos en tornar malgrat tindre els diners consignats. Apunten també que, com a mínim, l’Ajuntament hauria d’haver informat els afectats de la nova manera de tramitar la bonificació per evitar el desconcert que ha provocat.