En un plenari de rècord que va durar vora 10 hores, amb 18 punts ordinaris i dos per urgència, la majoria d’ells de caràcter econòmic i purament recaudatori, PP i Cipal van tindre suficient per aprovar la pujada de tots els impostos i taxes possibles, incomplint, d’entrada, el seu programa electoral.

S’hi van tractar també algunes modificacions en les ordenances urbanístiques de Jardines de Alhama, El Áramo i La Mallà. En els dos últims casos era la tercera vegada que patien canvis que passaven pel plenari i que, a entendre del BLOC-Compromís, s’haurien pogut fer de manera conjunta, estalviant temps i incertesa als professionals i propietaris afectats.

Pel que fa a Jardines d’Alhama, per fi es corregia un error que s’ha reproduït constantment en cadascuna de les ordenances que ha modificat el govern PP-Cipal i que el BLOC-Compromís havia estat denunciant durant vora un any.

Ja en els punt de caràcter econòmic, el tàndem PP-Cipal va aprovar la pujada de huit taxes i preus públics en un 4’5%: llicències d’apertura, d’obra, servei d’ajuda a domicili, zona blava, activitats esportives, Ràdio Altea, cementeri i ocupació del domini públic. Eixe increment arriba en el pitjor moment per als negocis alteans i contradiu les iniciatives que PP i Cipal compartien amb el BLOC-Compromís de incentivar les rehabilitacions de vivendes i l’apertura de negocis amb bonificacions a les llicències d’obra i d’apertura per reactivar el sector de la construcció i el dels serveis.

Més enllà d’eixa previsible pujada, que es contempla per a tots els anys que dure el Pla de Sanejament aprovat per PP-Cipal, el govern va aprovar començar a cobrar l’ensenyament per a adults que, fins al moment, havia sigut gratuït en el nostre poble.

Per al BLOC-Compromís, este és un servei que en molts casos recupera les persones per a la societat, per a que troben un treball digne i contribuïsquen a construir una societat més igualitària. No oblidem que el que permet és obtenir la titulació necessària i mínima per poder accedir al mercat laboral.

Però ara, molts dels usuaris del centre no podran fer front a als 120 euros que, de mitja, costarà un curs. I el que és més greu, com van denunciar els nostres regidors, l’ordenança no contempla el cobrament d’assignatures soltes i, per tant, es cobrarà el curs sencer als alumnes que només tinguen una o més assignatures pendents. Això demostra l’afany purament recaudatori de la regidora d’Educació de Cipal, que es va excusar dient que no ho havia vist en les ordenances d’altres pobles.

En el transcurs del debat, els portaveus de PP i Cipal van coincidir en què “s’havia acabat el café para todos”, en una mostra més del seu poc respecte a l’estat del benestar.

PP i Cipal van deixar per a pràcticament el final del plenari, quan ja es portaven 8 hores de debat, la gran sorpresa del dia:pujar un 10% l’IBI despenjant-se de l’acord unànime que tenien tots els grups de la corporació per anar ajustant tots els anys el seu tipus impositiu de manera que l’increment que va implicar la revisió cadastral no repercutirà en el rebut.

L’explicació d’este canvi, que implica una pujada del 10% en el rebut, respon a la desviació d’1.600.000 euros del Pla d’Ajust dissenyat per PP i Cipal. Per al BLOC-Compomís, que el govern repercutisca en la butxaca de tots els alteans i alteanes eixe incompliment constata el fracàs del seu pla de sanejament a l’any d’haver-lo posat en marxa. Un pla de sanejament que, lluny d’ajudar als alteans i alteanes, simplement es dedica a carregar sobre les esquenes de la ciutadania el pes d’un deute fruit de la mala gestió.

També pujarà la taxa de recollida de vehicles. Per al BLOC-Compromís és inexplicable que, en lloc de revisar una concessió que té molts punts qüestionables per ajustar a la realitat i a la baixa el que l’empresa cobra a l’Ajuntament per prestar el servei, el govern es limite a repercutir en els alteans i alteanes les pretensions econòmiques de l’empresa.

La taxa del fem tampoc està lliure de la pujada. Este punt, que implica un increment del 25% del rebut, es va portar per urgència sense que l’oposició tinguera accés a cap informe que la justificara.

En un altre ordre de coses, PP i Cipal van aprovar encomanar la gestió del cobrament de la plusvàlua i del fem a SUMA. L’excusa és que l’Ajuntament recauda un 83% i SUMA assegura el 90% però també és cert que ens cobra un 4% per fer eixa gestió. L’aposta del BLOC-Compromís és buscar mecanismes per fer que la maquinària administrativa dfel nostre Ajuntament siga eficaç i suficient per arribar a eixe percentatge de recaudació, no pagar a altres perquè ho facen.

El canvi en l’ordenança de les ajudes a guarderia també va provocar un debat entre l’oposició i el govern. El BLOC-Compromís es va manifestar d’acord amb ampliar estes ajudes a les persones aturades però això ha d’anar unit a un increment en els 8.000 euros que s’hi destinaran. En la realitat eixa ajuda de 40 euros mensuals només podrà arribar a 16 xiquets o, si hi ha més demanda, la quantitat que percebran els beneficiaris pot ser ridícula i no servir per a la seua finalitat –si hi ha 32 beneficiaris seria de 20€ i menys quan més demanda hi haja.

En resum, l’única recepta que coneixen PP i Cipal per a sanejar els comptes de l’Ajuntament és carregar el deute sobre els alteans i alteanes mentre, per un altre costat, estan gastant en iniciatives que, en estos moments, són de dubtosa utilitat pública. Dos exemples recents són la compra de 5 plantes per a l’escala de l’Ajuntament que han costat vora 2.000 euros o els 40.000 que ha costat l’almàssera que la regidoria d’Agricultura ha instal·lat en la Cooperativa “per a revitalitzar l’agricultura alteana”.