El plenari d’ahir, 4 d’octubre, va decidir, per unanimitat, eliminar les pagues extraordinàries de Nadal als polítics amb dedicació parcial i exclusiva i la part proporcional als que cobren assistències. Els diners que s’estalvien aniran destinats a reduir el romanent negatiu de tresoreria que, d’acord amb les últimes dades, és de vora 15.500.000 euros. Esta és una mesura que des del BLOC-Compromís considerem d’absoluta justícia per solidaritzar-nos amb els treballadors públics, als quals se’ls ha suprimit també la nòmina extra de desembre d’acord amb el RDL 20/2012 dictat pel govern central. De fet, en este plenari es va votar també immobilitzar els 335.000 euros corresponents a la paga extra dels funcionaris municipals en virtud d’eixe decret. La diferència, en este cas, és que l’estalvi no és real ja que els diners s’hauran d’ingressar en pròxims exercicis en plans de pensions o semblants dels treballadors. Des del BLOC-Compromís, la regidora Imma Orozco, va insistir en denunciar que les mesures que el govern central està prenent amb l’argument de garantir l’estabilitat pressupostària i la competitivitat són contraproduents, antisocials, no fomenten en absolut ni l’ocupació ni el consum i, a més, contribueixen directament a empobrir la gran majoria de la nostra societat, carregant el pes dels esforços sempre sobre les classes mitjanes. A més, davant de l’argument manit de PP i Cipal de que “a nosostros tampoco nos gusta tener que tomar estas decisiones” va reivindicar la responsabilitat de tots els polítics de plantar-se davant les polítiques que consideren inadequades, abusives o errades i de manifestar-ho amb el seu vot en els plenaris. D’altra banda, es va votar el reconeixement dels 4.300.000 euros en factures sense consignació que es van pagar fa uns mesos gràcies al RDL 14/2012 aprovat pel govern central. El BLOC-Compromís va recordar que el préstec que ha permés pagar un total de 14.745.000 euros –on s’incloïen també estes factures- es financia amb unes condicions abusives per part dels bancs que reben diners públics –convé no oblidar-ho- amb unes condicions molt més favorables. A més, no es pot obviar que estes són despeses que s’han realitzat al marge del pressupost, sense cap justificació. Criden l’atenció, per exemple, els 800.000 euros de sobrecost que s’ha pagat a l’empresa concessionària de la grua municipal, Asterita –calculeu quantes grues i quants treballadors es poden pagar amb eixa quantitat-, o els 1.800.000 euros també de sobrecost del Palau dels Esports i que una sentència ens ha obligat a pagar. Això és encara més sagnant si recordem que el govern del PP de l’època va dir -i així es va aprovar en Plenari- que la modificació del projecte no costaria ni un euro més. Finalment, hem pagat 1.800.000€ més de la butxaca de tots els alteans. Per al BLOC-Compromís, és ineludible que les empreses cobren, però este és un deute clarament il·legítim que no s’hauria d’haver contragut mai. En el mateix punt van recordar que la nova llei de transparència qualifica estes pràctiques, –pagar factures que no tenen consignació pressupostària, que és el que estava fent el Govern del PP-Cipal- com una falta molt greu, que té com a conseqüència la inhabilitació dels polítics que participen d’estes practiques. Si la nova llei de transparència estiguera aprovada definitivament, l’Ajuntament d’Altea estaria cometent, doncs, una falta molt greu, amb dures conseqüències. Eixa manera de balafiar i mal gestionar els diners públics és la que ens ha portat a la situació en què es troben els comptes de l’Ajuntament d’Altea. La regidora d’Educació, de fet, va reconéixer en el plenari que no es podia canviar la cisterna de dos wàters d’un col·legi públic d’Altea perquè no tenia prou diners i havia de prioritzar les despeses. D’altra banda, el regidor del BLOC-Compromís, Jaume Llinares, va defensar, en els punts sobre modificacions urbanístiques inclosos en l’ordre del dia, el col·lapse que pateix el Departament d’Urbanisme per la deficient coordinació d’esta feina. Segons Llinares, la tramitació de les modificacions de les ordenances de tots els plans parcials, amb els que ja portem més d’un any i encara no hem acabat, s’hauria pogut fer conjunta. El criteri des de l’inici era d’homologar-les totes i, precisament per aixó, les diferències entre ordenances han sigut mínimes. Per tant, eixa homologació, hauria permès portar uns períodes de tramitació conjunta –el procés i la faena, s’hagueren reduït ostensiblement-, de manera que els professionals i propietaris tindrien clar, en quin punt es troba la tramitació de qualsevol Pla Parcial, on estan suspeses les llicències i on no, cosa que ara no succeeix. El regidor nacionalista va qüestionar també la decisió unilateral de tombar la Casa dels Mestres quan, després de desallotjar-la, els grups de la Corporació havien acordat que entre tots aportarien propostes per finalment decidir que es podia fer amb un edifici de titularitat municipal. Al seu entendre, la regidora d’urbanisme ha comés la frivolitat d’enderrocar un edifici propietat del poble, per decret i sense haver-lo ni tansevol visitat i, a més, intentant ocultar eixe fet a l’oposició fins a l’últim moment. El Bloc va recordar també el canvi de criteri del PP que, l’any 2004, va redactar i pagar un projecte per a fer 15 vivendes de VPO (amb projecte d’enderrocament inclòs) en eixe lloc mentre ara diuen que no saben què faran amb el solar. És inadmissible que la regidora demane i pague la redacció d’un nou projecte d’enderrocament quan haguera pogut utilitzar-ne un que ja s’havia pagat amb diners públics. Al nostre entendre l’edifici estava en perfectes condicions estructurals per rehabilitar-lo -de fet, no hi ha cap informe que diga el contrari- i amb una inversió reduïda convertir-lo per exemple en vivendes i oficines de lloguer per a joves. Pel que fa a la defensa del TRAM, tots els grups polítics estiguérem d’acord per reclamar el manteniment i la millora de les seues infraestructures, perquè el considerem un servei bàsic per al nostre poble i per a la comarca. A més, Toni Ripoll va recordar que el BLOC-Compromís ja havia presentat una proposta en este sentit que ha acabat convertint-se en esta moció conjunta. També va explicar que el col·lectiu del BLOC d’Altea ha col·laborat en la recollida de firmes promoguda pels treballadors de FGV.