El Grup Municipal BLOC-Compromís de l’Ajuntament d’Altea ha explicat en una nota que, finalment, la regidora  d’Urbanisme, Carolina Punset, ha hagut de reconéixer que s’han comés diverses irregularitats en l’execució de les obres de l’Hostal el Fornet i n’ha signat un decret de paralització.

Això ocorre tres mesos després que els regidors del BLOC-Compromís començaren a alertar que s’estaven realitzant modificacions respecte de la llicència concedida .

Cal recordar que estes obres s’estan escometent en el límit de protecció del poble antic d’Altea, protegit pel PERI i per al qual s’està tramitant la declaració de Conjunt Historicoartístic des de la Conselleria. A més, canviarà per sempre la fisonomia del nucli històric. Per este motiu, el BLOC-Compromís considera que des del Departament d’Urbanisme s’hauria d’haver revisat de manera molt més escrupolosa la llicència i l’execució de l’obra.

Si bé és cert que l’alçada d’una planta s’adequa a la legalitat vigent, més cert és que s’hauria pogut negociar una modificació del projecte per evitar l’impacte negatiu i irreversible que tindrà sobre el poble antic. No s’entén tampoc perquè la regidora de CIPAL ha intervingut per modificar la ubicació d’un nou edifici de la Facultat de Belles Arts –en l’Avinguda de Benidorm- argumentant que tapava les vistes al poble antic mentre no ha fet res per millorar la integració de l’Hostal el Fornet en el seu entorn, molt més agressiu per la seua proximitat a l’àrea protegida.

Per això, el BLOC considera necessari que el nou PGOU contemple una normativa específica per a crear una zona de transició, amb un estudi detallat de tipologia i altures en tota la zona que envolte el nostre poble antic que evite estes agressions a la seua imatge , ja que, ara per ara, es poden alçar quatre altures damunt de les cases protegides del C/ La Sèquia o del C/Porrat.

A banda d’això, el BLOC no troba explicació al poc interés que ha mostrat la regidora d’urbanisme en este cas –on sí que s’han comés irregularitats- mentre fa uns anys es va manifestar de manera molt activa contra la construcció d’un edifici amb llicència i que es va demostrar legal front al Calvari d’Altea la Vella. En aquella ocasió, la resposta del BLOC va ser proposar la protecció del nucli històric d’Altea la Vella, tramitació que es va iniciar arran de la seua proposta en l’anterior legislatura.

No volem de cap manera anar contra els drets d’edificació de cap propietat, però la faena dels polítics és aconseguir acords per a que estos drets no afecten de manera tan negativa a la ja castigada imatge del nostre poble.

Per últim, el BLOC-Compromís vol insistir en què, de no haver sigut per la denúncia dels veïns afectats i dels seus regidors, esta obra s’haguera acabat amb les irregularitats que a hores d’ara han provocat la seua paralització.