AENOR certifica el Sistema de Gestió Ambiental i Gestió de la Qualitat que l’Ajuntament aplica a les platges.

L’Ajuntament d’Altea, concretament el departament d’Infraestructures i Obres, ha rebut el Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 i el Certificat del Sistema de Gestió Ambiental 14001 per a totes les platges d’Altea, des de Cap Blanc fins al Mascarat. Així ho ha informat l´edil d´àrea, Diego Zaragozí.

Com recorda el responsable municipal d’Infraestructures, estos certificats ISO 9001:2015, que avalua el sistema de qualitat a les platges, i el certificat 14001:2015, que valora la Gestió mediambiental, són concedits ininterrompudament a les platges d’Altea, des del 2006.

Concretament, les platges d’Altea certificades són la de Cap Blanc; Platja de la Roda; Platja de Cap Negret, Cala del Soio; Platja de l’Olla; La Solsida; Platja del Mascarat i Platja de L’Espigó.

Este certificat acredita que l’Ajuntament d’Altea realitza una planificació dels objectius que pretén complir en temes de qualitat i medi ambient a platges; una prevenció dels possibles riscos; un posterior autodiagnòstic i control de les deficiències detectades, que conclouen en la sèrie d’objectius exactes a complir i, finalment, se’n reflecteix el compliment, conduint a nous objectius per al posterior any i replanificació dels mateixos”; ha explicat Diego Zaragozí.

“Entre les actuacions que el departament de Platges du a terme per aconseguir estes acreditacions hi ha la gestió dels residus, tant a nivell concessionaris a platges, com municipal; eficiència energètica; control dels objectius anteriorment assenyalats en qualitat i en medi ambient a nivell municipal i de tots els concessionaris de platges i gestió del manteniment de tots els recursos destinats a platges”, ha detallat Zaragozí, que ha indicat que en serveis de platges estan englobadesxiringuitos, quioscos, hamaques, patinets, socorrisme, plataformes aquàtiques, neteja fosses sèptiques, neteja platges, anivellat platges i gestió de residus, entre altres.

Amb l’objectiu d’aconseguir cada any uns objectius millorats en qualitat i sistema mediambiental a les platges, s’ha creat un Comitè Gestor format per membres tècnics especialitzats en platges, juristes i polítics, que s’impliquen en la presa de decisions sobre els paràmetres que es decideix perseguir i complir.

“A més, cada any es porta a terme un simulacre de possibles incidències a platges, que avalua el temps de resposta de cadascun dels serveis implicats en cas d’emergència”, ha postil·lat el regidor.

“Tots estos  elements exposats són els que AENOR avalua i certifica el seu compliment anual per part del Consistori” ha conclòs Diego Zaragozí.