L’Arxiu Municipal atendrà per via telemàtica a través del correu electrònic i el telèfon

Hui, 11 de maig, el municipi d’Altea i el Departament de Salut de la Marina Baixa entren a la Fase 1 de la desescalada, pel que es refereix a l’Ordre SND/399/2020 del Ministeri de Sanitat. Entre les activitats que es recuperen en esta Fase 1 es troba la reobertura de la Biblioteca d’Altea i de l’Arxiu Municipal.

La regidora de Cultura, Aurora Serrat, ha donat a conèixer tots els detalls, en els quals destaca la reobertura de la Biblioteca d’Altea “per a serveis de préstecs i devolucions de manera presencial, en horari de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores, en què es garantirà la distància de seguretat entre el personal i els usuaris i serà obligatori l’ús de mascareta i guants”. La resta de mesures a tindre en compte són les següents:

  • Els usuaris no podran circular per les dependències, ni consultar les prestatgeries. Seran atesos pel personal, qui facilitarà el préstec de material depositant els exemplars en una taula, evitant contacte entre empleat i públic. 
  • Sols es permetrà un usuari  simultani, la resta haurà d’esperar fora de les dependències mantenint la distància de seguretat en tot moment.

– S’establiran mesures de desinfecció de biblioteca. Una vegada retornat el material haurà de passar el procés de quarantena. Cada document (llibre, dvd, etc.) retornat serà introduït en un contenidor (caixes, bosses, etc.), una vegada tancat el contenidor, caldrà desinfectar amb virucida, emmagatzemar-lo, i es marcarà amb la data d’entrada i eixida de la quarantena. No s’obrirà fins passats 14 dies, i llavors podrà tornar a la prestatgeria amb la resta de materials i ser prestat sense cap risc.

Aurora Serrat també ha explicat la manera de realitzar este servici per via telemàtica i telefònica, “així els usuaris poden consultar els llibres disponibles o realitzar les reserves abans de vindre a la Biblioteca”. “Poden fer la consulta de disponibilitat de material mitjançant la pàgina web https://xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop/o7991/idaace44e6?acc=101, a través del telèfon de la Casa de Cultura 96 584 28 53, del telèfon de la Biblioteca 644 55 87 11 o del correu electrònic [email protected]“, ha detallat la responsable de l’àrea.

Arxiu Municipal

L’arxiu prestarà els seus serveis preferentment per via telemàtica. Els usuaris podran seguir realitzant sol·licituds per mitjà del correu electrònic ([email protected]) i de consulta telefònica (627545226, 965841300). Les consultes seran ateses per ordre de recepció, proporcionant-se la informació oportuna o entregant-se la corresponent còpia digital o en paper fins a un màxim de vint-i-cinc unitats. L’arxiu comunicarà la data i condicions de consulta dels documents.

L’accés presencial d’usuaris, es realitzarà només quan siga imprescindible, demanant cita prèvia de manera telemàtica i/o telefònica, i es farà sempre amb les mesures adequades de protecció: higiene de mans, ús els EPI’s.