Diego Zaragozí: “a causa de la gran efectivitat i els bons resultats d’anys anteriors, cada vegada es va ampliant el nombre de pins tractats amb aquesta tècnica”.

L’Empresa Publica de Desenvolupament Municipal d’Altea, a través del seu departament de jardins, està aplicant en aquestes dates diversos tractaments de endoteràpia per a la prevenció de la processionària. Una plaga comú en els pins.

El regidor de la PDM Diego Zaragozí ha destacat que “amb l’experiència positiva i l’èxit de no tenir cuc de processionària en el 100% dels arbres tractats, l’estratègia seguida no és la de retirar amb rapidesa la processionària, sinó fer un tractament preventiu innovador i d’èxit, mostrant que l’Empresa Pública es troba actualitzada en les seues tècniques, per poder oferir un servei de qualitat als ciutadans d’Altea”.

Zaragozí ha explicat que “es tracta d’un mètode alternatiu de tractament fitosanitari de l’arbrat, respecte als tradicionals tractaments aeris. Cal destacar que amb aquest sistema no hi ha atomitzacions o aspersions de productes químics que contaminen el medi ambient, sòls i aigües”. A més, conclou l’edil, “és una tècnica totalment innòcua per a la salut dels ciutadans, aus i altres animals, de manera que es pot utilitzar a qualsevol hora del dia.

A Altea s’estan tractant, sobretot, llocs propers a centres escolars, parcs infantils i algunes zones sensibles a aquesta plaga. A data de hui s’han tractat ja 150 arbres en tot el terme municipal i s’ha ampliat l’actuació respecte a anys anteriors a la zona del riu Algar, des de la depuradora fins a la desembocadura, i de la platja de Mascarat entre d’altres”.

La realització d’aquests tractaments en aquestes dates es deu a dos factors fonamentals:

  1. Els ous de la processionària del pi eclosionen a la fi de l’estiu i és durant els mesos de tardor quan les larves, en les seues diferents estadis, van anar alimentant-se de les fulles de les coníferes. Aquesta metodologia permet actuar sobre les primeres fases larvàries amb el que, tot i que arriben a formar-se els típics bosses hivernals, les erugues moren abans d’arribar a l’última fase larvària que és la més voraç i la que provoca els danys més greus en l’arbre.
  2. Al fer-se les perforacions del tronc a la tardor, el nivell de producció de resina és notablement inferior enfront de l’existent a la primavera i estiu, la qual cosa disminueix el risc d’obturació dels conductes vasculars de la planta i facilita l’absorció de l’insecticida. Les perforacions que es realitzen al tronc de l’arbre són xicotetes pel que no suposen cap problema ni dany irreversible en el mateix. De fet, en poc temps el tronc s’haurà regenerat.