Amb l’objectiu de reduir al municipi el gran nombre de parcel·les abandonades existents i disminuir alguns dels problemes que això comporta, la regidoria de Medi Ambient, regida per Jose Orozco, i l’agència de dinamització rural, Buscatierras, han posat en marxa el projecte “Banc de Terres”.

Un projecte que serà presentat a la Casa de Cultura d’Altea el pròxim 13 de setembre a les 19:00h i que resulta especialment interessant per a tots aquells propietaris que tenen les seues terres abandonades i per a aquelles persones que els agradaria disposar de les mateixes per al seu cultiu .

Com ha explicat l’edil, “antigament l’economia del poble d’Altea se sustentava en l’agricultura i la pesca, però aquestes formes de vida van deixar de ser importants i van ser substituïdes per la construcció, la indústria i el sector serveis i això ha fet que les terres poc a poc hagen anat abandonant-se i provocant problemes ambientals i socioeconòmics com són el risc d’incendis, la proliferació de plagues, l’erosió del sòl, la degradació del paisatge, la pèrdua del valor de la terra, entre d’altres i amb la presentació d’aquest banc el que fem és un registre de camps abandonats, els propietaris estiguen disposats a cedir o llogar els seus terrenys i que terceres persones interessades els puguen treballar “.

“Amb això busquem fomentar la tradició cultural i agrícola, mantenint l’horta viva i productiva i lluitar contra el canvi climàtic”, ha afegit Orozco, que ha apuntat que “aquest tipus d’iniciatives relacionades amb l’entorn rural agrícola generen riquesa i llocs de treball alhora que reduïm al màxim imatges degradants del nostre paisatge”.

Segons les dades aportades per la regidoria, el 20% de les parcel·les en el municipi estan abandonades, fet que suposa una extensió de 325 hectàrees.

Per a l’edil “és possible a Altea la recuperació de terres abandonades i recursos etnològics perquè és una zona que té recursos hídrics i sòl fèrtil com per generar producte de qualitat i quantitat perquè siga rendible econòmicament”.

Jose Orozco ha revelat que, segons l’estudi realitzat per l’agència de dinamització rural, més d’un 20% del terreny en el terme municipal d’Altea correspon a parcel·les abandonades; en ús hi ha un 19% i la resta és sòl urbanitzable i forestal. Una tendència que la regidoria de Medi Ambient vol canviar durant la present legislatura i per a això s’han dissenyat un seguit d’accions que a poc a poc s’aniran posant en pràctica a través de “Buscatierras”.

D’aquestes accions de dinamització ha parlat Jaume Albors, responsable de “Buscatierras”, que ha centrat la seua intervenció a explicar que la tasca fonamental de l’agència de dinamització agrària que representa és posar en contacte i mediar entre les persones que tenen terres abandonades i aquelles altres que desitjarien conrear-les.

Albors ha posat èmfasi que molts dels problemes mediambientals existents en el moment, com pot ser la plaga de la Xilella, els incendis, etc es redueixen considerablement amb el cultiu de les terres abandondas.

Jaume Albors ha concretat les accions que en els propers mesos es van a dur a terme a Altea, en col·laboració amb la regidoria de Medi Ambient, per a poc a poc aconseguir l’objectiu amb el qual naix el projecte: reduir al màxim l’elevat nombre de 1.271 parcel·les abandonades a Altea.

El punt de partida serà el 13 de setembre amb la presentació del projecte “Banc de Terres”. Aquest projecte es donarà a conèixer també al mes d’octubre a la fira “EcoAltea”. A més en el mes d’octubre, els dies 2, 3 i 4 s’impartiran xerrades als alumnes de 4t d’ESO als instituts del municipi, emmarcades en l’acció “Foment Agrari Escolar”. El 18 d’octubre s’exposarà el projecte al Consell Agrari Municipal i del 21 al 25 d’octubre es durà a terme un curs formatiu destinat a interessats en implantar el seu projecte al camp i que li resulte rendible. Un mes d’octubre intens que precedirà la celebració a Altea, al mes de novembre, del 1er Trobada de Bancs de Terra d’Alacant.

José Orozco ha conclòs convidant a alteans i alteanes interessats en el tema agrari a assistir a la presentació del Banc de Terres i ha declarat que, “dinamitzar el camp, disminuint així el nombre de parcel·les abandonades i els problemes que això comporta, només serà possible amb la col·laboració i l’esforç de particulars i administracions. Des de l’Ajuntament es poden posar en marxa accions a manera d’eines però només la voluntat de la població i l’ús de les mateixes farà que l’objectiu es convertisca en realitat “.