L’Ajuntament d’Altea té assignades, en funció de la seua població, ajudes per un poc més de 250.000 € dins el paquet que li correspon per a Inversions Financerament Sostenibles que anualment concedeix la Diputació amb càrrec al seu romanent de tresoreria.

Aquest any, la Diputació, governada pel PP, va decidir que aquest import es destinara en la seua major part a la reparació de les destrosses provocades pel temporal. Després d’aquestes ineludibles inversions, ha quedat una part per invertirla en un dels projectes previstos inicialment per a ser executat amb els fons de Diputació: 45.000 € que l’equip de govern va decidir invertir prioritzant la millora de parcs infantils sobre altres necessitats.

Per a l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, “l’actuació del PP, tant local com provincial, mereix un concís anàlisi”.
En primer lloc, obliguen als municipis afectats pel temporal a invertir uns diners que anualment els correspon a aquesta fi, sense habilitar partides extraordinàries per evitar la desigualtat amb altres municipis que no han patit danys.

Això passa tot i haver consensuat una moció en què Diputació s’obligava a compensar de forma extraordinària als municipis que patim danys pel temporal, per un import igual al cost de les obres. Finalment el que han fet és restar aquest import de l’assignació que ens correspon anualment, de manera que incompleixen el seu compromís amb els pobles afectats.

Mentre actuen d’aquesta manera amb els diners públics, aproven inversions milionàries a dit en municipis governats pel PP. Com a exemple els 5 milions d’euros que es repartiran Calp, la Nucia, Bussot i Mutxamel mentre als municipis afectats pel temporal se’ls demana que prioritzen aquestes obres en la seua assignació anual ordinària perquè no hi haurà ingressos extres per a ells.

En tercer lloc, mereix una menció especial l’intent del PP local, sumit en la seua particular batalla interna, de traure rèdit de la gestió del govern municipal. El dia després que l’Ajuntament envia a la Diputació la sol•licitud de subvenció per a la millora de parcs infantils, trauen nota de premsa exigint que s’actue en ells. Quina coincidència.

I finalment, explica Llinares, abans que la Diputació comunique de manera oficial a l’Ajuntament que es concedeix la subvenció per als parcs, el PP local ho anuncia com un èxit propi. La idea subjacent a les declaracions del Sr. Ballester té la seva lògica irrefutable, una lògica d’ús domèstic que fa innecessari el contrast amb la realitat: “si el resultat de la gestió és positiu, hem d’haver estat el PP.”

Després de l’intent de manipular un problema tan seriós com és el de la supervivència del conservatori per obviar les seues pròpies responsabilitats en les contractacions irregulars que van realitzar i que han estat el motiu de la denúncia de la inspecció de treball, ara ens amenitzen el cap de setmana amb aquesta nova frivolitat.