Com moltes persones hauran pogut comprovar ja, el Carreró es troba tallat al trànsit peatonal. Això es degut als despreniments que es van produir fa uns dies, arran dels quals la Policia Local va decidir tancar immediatament l’accés per precaució i seguretat.

La inspecció realitzada per part dels tècnics municipals ha constatat la gravetat de la situació, ja que consideren que l’immoble que configura el voladís sobre el carreró és insalvable.

De moment, l’Ajuntament ha procedit a realitzar un apuntalament per tal que els tècnics puguen documentar detalladament l’immoble per a la seua futura reconstrucció amb la major fidelitat possible.

Segons explica la regidora, “el carreró està inclòs com a bé d’interés etnològic en el Catàleg de Béns a Protegir, per la qual cosa hem de tindre una cura especial en les decisions que es prenen sobre els immobles que el configuren. Malauradament, els tècnics coincideixen en l’estat de ruïna en què es troba esta construcció i la necessitat de demolir, sempre per exigir una fidel reconstrucció i així els ho hem fet saber als propietaris”.

La riquesa de l’immoble no rau en la seua qualitat constructiva -els materials utilitzats en l’época de postguerra són molt pobres- sinó en l’estètica que aporta a l’entorn. “Tothom és coneixedor del compromís d’esta Regidoria i de la resta del govern municipal amb l’adequada conservació del nostre patrimoni (amb intervencions en el niu de metralladores de l’Olla, en el Poador, en el Molí dels Moros o en Gadea o subvencions per a pintura de façanes en l’àmbit del nucli històric). Per això hem intentat que la demolició fóra l’última alternativa però el criteri dels tècnics és molt clar al respecte. Apuntalar sine die esta edificació no aportaria res de bo -i sí despeses innecessàries a la propietat- ja que, sí o sí, caldria efectuar una posterior demolició per garantir una reconstrucció fidel i en condicions d’absoluta seguretat del passadís”.

El que tenim molt clar, insisteix, “és que hem d’assegurar que la reconstrucció es produirà en un termini prudencial de temps. L’administració té ferramentes jurídiques al seu abast perquè així siga i així ho farem, conscients de la bellesa i importància d’este racó”.

La regidora de Compromís, explica que “ara el que estem intentant coordinar des del Departament d’Urbanisme és que esta actuació vaja de la mà de la que pròximament es realitzarà en l’edificació del costat i que pertany a una altra propietat. Este immoble, l’estat del qual també ens preocupa, està tramitant una llicència d’intervenció per garantir la seguretat que ja ha sigut informada favorablement per la unitat de Patrimoni de la Conselleria. Nomes falten dos informes d’altres administracions sectorials afectades però estos dies he estat en contacte amb els seus responsables per tal que agilitzen els seus informes i poder actuar el més aviat possible i al mateix temps en les dos edificacions, ja que l’una podria perjudicar a l’altra”.