• La regidora d’Urbanisme i el regidor d’Infraestructures es reuneixen amb la directora general d’Habitatge

Els regidors d’Urbanisme i Infraestructures,  Imma Orozco i Roque Ferrer, respectivament, han mantingut una reunió esta setmana amb la directora general d’Habitatge, Rebeca Torró, per tractar la possibilitat que Altea participe enguany en la convocatòria del programa ARRU (Àrea de Regeneració i Renovació Urbana), pròrroga del Pla 2013-2016.

La nostra regidora de Compromis Imma Orozco, explica que “ens preocupa la degradació que està iniciant-se en dos àrees concretes del nostre poble, no només de l’espai públic, sinó també de les vivendes particulars i dels espais comuns dels edificis per la seua antiguitat”. Es tracta, d’una banda, de l’àrea d’eixample delimitada per la línia de FGV, C/Garganes, Comte d’Altea i Pont de Moncau  i, de l’altra, la delimitada per Av. De La Nucia, Costera dels Matxos, Calvari i Av. de Benidorm.

En moltes ocasions, argumenta, “les limitacions econòmiques dels propietaris impedeixen que puguen iniciar reformes que afavoreixen l’habitabilitat de les seues vivendes. L’Ajuntament ha de vetllar perquè la qualitat de vida de la ciutadania vaja en augment i per això hem decidit prendre la iniciativa i treballar en este sentit que, a més, suposarà una oportunitat de treball per al sector de la construcció si se’ns concedirà la subvenció”.

El programa ARRU, que actua sobre vivendes anteriors a 1981 i enguany és una pròrroga del Pla 2013-2016, està finançat pel Ministeri de Foment i la Conselleria d’Habitatge i subvenciona actuacions destinades a la rehabilitació en vivendes i edificis particulars al mateix temps que en l’espai públic. De fet, per cada vivenda de la zona delimitada com a ARRU que s’adhereix al programa s’inverteixen 2.000 euros en espais públics per a la seua regeneració. En el cas dels particulars, el Ministeri de Foment aporta un 35% del cost subvencionable amb un màxim d’11.000 euros per cada immoble rehabilitat mentre la Generalitat Valenciana contribueix amb un 20% i un màxim de 9.000 euros. La concurrència dels ajuntaments a esta subvenció és competitiva però des de l’equip de govern asseguren que, si no s’obté enguany, “aprofitarem el treball per a la següent convocatòria perquè estem convençuts que és una iniciativa necessària per poder afrontar totes les necessitats d’estes zones”.

El regidor d’Infraestructures, Roque Ferrer, explica que: ‘’per una banda ja s’ha intervingut de forma parcial en carrers com Camí de l’Horta, ampliant la superfície útil per al trànsit de vianants i l’ús d’activitat hostalera, en els que els propietaris dels immobles amb activitat hostalera han contribuït econòmicament pagant el cost de l’obra que posteriorment aprofitaran  de l’ampliació de les voreres. Això els serveix per a regularitzar la seua situació d’ocupació de la via pública, en la que abans no pagaven per ocupar i a partir d’ara sí ho faran, a banda d’incrementar la seguretat de la seua clientela. En el carrer Polop i Av. de La Nucia també s’ha procedit a renovar el paviment de la calçada.

Per una altra banda s’ha actuat de manera integral en carrers com La Vila Joiosa, Metge Adolfo Quiles o Gabriel Miró, en els quals s’ha renovat a més del paviment de voreres i calçades, també la xarxa de distribució d’aigua potable, donat que els materials havien arribat al seu límit de vida útil en uns casos o eren d’un material prohibit com l’asbest ciment.
Per últim, s’ha millorat el drenatge d’aigües pluvials que allà on era viable s’ha desconnectat de la xarxa de sanejament, aigües negres, és a dir, se li ha llevat càrrega a la depuradora en els períodes de pluja amb la conseqüent millora medi ambiental, perquè el que provoca no tindre una xarxa de pluvials independent en la major part del municipi és el desbordament de l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) per superar el cabal dimensionat de disseny de la planta.

Eixes són el tipus d’actuacions –renovació de les infraestructures soterrades, augment de la superfície de trànsit per als vianants i eliminació de barreres arquitectòniques- que es podran escometre amb la inversió de 2.000 € en espais públics per vivenda rehabilitada que contempla esta subvenció’’.

La regidora d’Urbanisme senyala que “des del departament  ja s’ha iniciat el treball per tal de definir les àrees i fer un primer diagnòstic, per això hem volgut reunir-nos amb la Directora General i intercanviar impressions. A partir d’ara s’enceta un treball molt intens en col·laboració amb la Regidoria de Participació per tal de plantejar esta proposta als propietaris,  que seria inviable si no existeix interés per una gran part d’ells. L’altra col·laboració imprescindible és la de l’àrea d’Infraestructures juntament amb qui s’hauran de definir i coordinar les actuacions necessàries en els espais públics”.

Des de l’equip de govern, expliquen, “animem els propietaris i les comunitats a aprofitar esta oportunitat tan beneficiosa per a ells i a atendre les propostes que, en poques setmanes, se’ls farà des de l’Ajuntament. Ha d’haver un interés dels particulars per actuar sobre els seus immobles, aprofitant estes considerables ajudes, per posar-nos definitivament en marxa i optar al Pla ARRU 2017. Este tipus de subvencions que combinen inversions en espais públics i privats asseguren una regeneració global i una reactivació dels barris des del punt de vista comercial i també social”.