• El pressupost s’incrementa en vora 1,2 milions d’euros respecte a l’any anterior

Ahir s’aprovaven en sessió plenària extraordinària els pressupostos per a l’any 2017, amb el suport de Compromís, PSPV-PSOE i Altea amb Trellat i els vots en contra de PP i CIPAL. El pressupost municipal per a l’any 2017 serà de 26.700.000 €. Concretament, les previsions d’ingressos sumen la quantitat de 26.730.827,49 € i els gastos 26.737.759,23 €. El pressupost s’incrementa en vora 1,2 milions d’euros respecte a l’any anterior.

 

El regidor d’Hisenda, Pere Lloret, ha explicat que les principals variacions respecte a l’any passat són ‘’per la part dels ingressos, l’increment de la recaptació per impostos directes (910.000 € més), conseqüència, sobre tot, dels efectes que la regularització cadastral de l’any passat tindrà, i de la previsió  d’uns majors ingressos per plusvàlues’’. Respecte als gastos ‘’la finalització definitiva del període de carència dels préstecs suposa una diferència de 750.000 € en amortitzacions respecte a l’any passat. Enguany, pagarem pels rebuts dels préstecs 2.250.000 € aproximadament. I això ha fet que haja hagut un canvi de criteri respecte a l’any anterior en la dotació del Fons de Contingència. Hem optat per no reservar quantitat alguna per a cobrir els gastos d’una eventual sentència pel PAI del Riu perquè el marge de maniobra per a gasto i inversió s’acurtava significativament’’.

 

Així mateix, cal destacar l’interès de l’equip de govern al respecte dels pressupostos participatius. Pere Lloret, regidor de Compromís, ha assenyalat que ‘’hi haurà participació ciutadana en l’assignació de subvencions de Diputació, enguany s’han rebut per este concepte 240.000 euros que han anat destinats a inversions diverses al municipi’’. Pere Lloret ha explicat que s’ha optat per esta via perquè ‘’perquè hi haja pressupostos participatius ha d’haver fons que assignar. No contem amb un marge de maniobra massa ample i les inversions previstes en el pressupost ens semblaven irrenunciables. No ens pareixia acceptable dotar una partida insuficient, perquè ens prenem seriosament este tema, i no volíem que tot açò quedara en una mesura purament testimonial’’.

 

Al respecte dels passius contingents el regidor ha resumit l’informe d’Intervenció on es diu que existeixen passius contingents per un import de 16 milions d’euros derivats de sentències judicials i d’altres causes que tindran efecte en les magnituds pressupostàries i econòmiques financeres de l’Ajuntament, a mig i llarg termini. ‘’En el moment que siguen ferms i, per tant, existisca l’obligació legal de pagar-los (amb càrrec al Fons d’Impuls Econòmic –FIE- on estem adherits) la ràtio d’endeutament es dispararà per sobre el 110%, el tope legal d’endeutament permès, i fins on arribarà el préstec del Fons d’Impuls Econòmic, amb la probabilitat que no siga suficient. La diferència, o bé hauria de finançar-se amb càrrec als gastos (retallar) o bé s’hauria d’incrementar la pressió fiscal (augmentar els ingressos). ‘’A més, hi haurà que tornar el préstec del FIE, es plantegen a 10 anys amb dos de carència. 16 milions per amortitzar en huit anys resulta a 2 milions per any més interessos. Hi haurà que treure’ls d’alguna banda. Eixe és un problema real’’, concloïa el responsable d’Hisenda.

 

Imma Orozco, portaveu de Compromís, ha defensat l’aprovació dels pressupostos, ‘’que són realistes i estan pensats per a millorar la vida dels alteans i alteanes’’. ‘’Més enllà de ser un pressupost marcat per l’herència econòmica de la gestió dels successius governs del PP, l’hem treballat des de la perspectiva de millorar la qualitat de vida dels alteans i alteanes’’, ha afegit Orozco. En este sentit la portaveu de Compromís explicava que ‘’Altea ha estat pensada a pedaços durant molts anys i el que tenim clar és que hem de ser capaços de presentar projectes que tinguen coherència a mitjà i llarg termini’’.
‘’Este equip de govern aposta perquè totes les empreses alteanes tinguen opció de treballar en els projectes d’inversió que porte a termini l’Ajuntament i això és el que marca la diferència respecte de la gestió de pressupostos anteriors, on la filiació política era més important que altres premisses per a treballar per a l’Ajuntament’’.
Imma Orozco finalitzava la seua intervenció fent referència a l’aposta per la cultura d’estos pressupostos, ‘’una altra qüestió que marca estos pressupostos és la clara aposta per recuperar el lligam d’Altea amb el món de la cultura, amb el transfons del 4t Centenari de la Carta de Poblament però  com a clara meta per revitalitzar la nostra imatge’’.

Per la seua banda, Verónica López, portaveu del PSPV-PSOE es referia al pressupost de l’any 2017 com ‘’un pressupost realista i compromès amb les necessitats dels nostres veïns i veïnes’’. López destacava l’increment respecte a l’any anterior, ‘’un pressupost que només a l’àrea de Benestar Social suposa un increment de més de 100.000 euros, un pressupost destinat a la inversió i a donar serveis als nostres ciutadans i ciutadanes, que busca la millora del manteniment del nostre entorn’’. ‘’En aquest sentit preveu no només millores que fomenten la igualtat, convertint el nostre poble en més accessible amb inversions en les vies públiques i en accessibilitat a edificis com la Casa de Cultura, sinó que comporta un important increment de la partida de manteniment. Concretament 162.000 euros destinats no només al manteniment d’edificis, sinó també al dels nostres parcs que necessiten encaridament que s’actue sobre ells’’.

 

La portaveu del PSPV-PSOE finalitzava fent menció a ‘’un pressupost sensible, responsable i realista en el qual no hi ha obres faraòniques però sí necessitats de dia a dia i xicotetes i mitjanes actuacions que busquen millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes’’.

 

Beatriu Nomdedeu, portaveu d’Altea amb Trellat, ha posat l’accent en la participació ciutadana. Nomdedeu ha manifestat que ‘’la regeneració democràtica passa per l’activació de la participació ciutadana, és un pilar fonamental de les noves polítiques: governar per a atendre a la ciutadania. Però articular aquesta participació necessita d’una infraestructura i aquesta infraestructura necessita de recursos tant econòmics com de personal. Aquesta regeneració requereix d’un gran esforç, no sols canviat el color canviem els costums. Són els projectes, són les acciones les que marquen el canvi. Per la qual cosa, hui hem adquirit el compromís de destinar el 50% de les subvencions econòmicament sostenibles, que seran al voltant de 120.000€ per a que la ciutadania trie aquestes inversions, establisca les seus prioritats i necessitats’’.

 

Nomdedeu també ha destacat les inversions en la protecció del nostre entorn. Al respecte s’ha referit com ‘’una màxima’’, ‘’per la qual cosa s’ha invertit aquest any prop de 50.000€ en el pla de prevenció i per al pròxim any continuaran les inversions’’. La portaveu ha explicat que ‘’ens hem adherit a la línea de medi ambient de les inversions sostenibles, està regenerant-se part de la desembocadura del riu Algar o s’ha creat una plaça nova per a l’àrea de medi ambient.  La creació d’esta plaça de tècnic/a de prevenció d’incendis servirà per a crear una regidoria de medi ambient més forta, i autònoma independentment del partit que governe, la qual cosa beneficiarà del nostre entorn’’.

 

Segons Nomdedeu, ‘’hem aprovat un pressupost actiu i creatiu, perquè tot i les constriccions econòmiques no es resten accions directes cap a la ciutadania i el nostre entorn’’.