Imma Orozco, responsable de l’àrea d’Urbanisme, ha anunciat hui la convocatòria de subvencions per al finançament de la pintura de façanes de cases dels nuclis antic d’Altea i Altea la Vella finançades per esta regidoria.

L’import total de la convocatòria són 15.000 euros, dels que es fixarà una quantia de 300 euros per cada immoble. Com ha explicat la regidora de l’àrea ‘’els beneficiaris de les ajudes seran els propietaris d’immobles situats en el Nucli Antic d’Altea i Altea la Vella, i la zona compromesa per la determinació dels carrers La Mar, Filharmònica, Fco. Martínez Orozco, Pont de Moncau i La Mar”.

Imma Orozco regidora de Compromís, afirma que “ el fet que les cases d’estes zones estiguen afectades per diferents tipus de proteccions exigeix un esforç constant als seus propietaris i propietàries a l’hora de conservar-les i per això entenem que l’Ajuntament ha de contribuir d’alguna manera premiant el compliment d’eixes exigències a través d’esta subvenció que, a més, ajuda a què tinguem una imatge més cuidada dels nostres carrers més emblemàtics i visitats”.

D’altra banda, la regidora d’Urbanisme ha destacat que per primera volta la subvenció té un caràcter retroactiu ja que es podran  beneficiar d’estes ajudes aquelles persones que acrediten haver pintat les façanes al llarg de l’any vigent.

El termini de presentació de sol•licituds serà d’un mes a contar des del dia següent al de publicació de la convocatòria en el BOP, que va ser el passat divendres 12. El text complet de la convocatòria es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index