• La nau està situada junt a la de la PDM, la qual cosa ajudarà a optimitzar recursos

Fa uns mesos l’Ajuntament va iniciar un procediment públic per traslladar el magatzem municipal, fins el moment ubicat en una nau que no complia tots els requisits exigibles i que, a més, està situada en el llit del riu Algar, un lloc poc adequat des del punt de vista mediambiental i urbanístic.

Els criteris per reubicar el magatzem han estat marcats en tot moment pels tècnics municipals i pels responsables de la brigada, assegurant així que es cobrien les necessitats del servei i que es complirien els requisits legals exigibles. De totes les ofertes presentades, una complia amb totes eixes exigències.

Per això, quan el PP parla de procés teledirigit cal deixar algunes qüestions clares:

La primera, que el portaveu del PP no ha llegit els requisits que es van publicar i confon intencionadament establir requisits necessaris per a assegurar la idoneïtat amb limitar les ofertes. Qualsevol nau no pot fer eixe paper: ha de ser legal, ha de tindre unes dimensions adequades i ha de disposar d’espai exterior per intentar traure-li el màxim rendiment possible.

La segona, que, malgrat haver sigut regidor adjunt d’Urbanisme, Pedro Barber desconeix que existeixen molt poques naus industrials legals en Altea i, per això, l’oferta de lloguer en el nostre municipi és molt limitada i es troba pràcticament restringida a la zona de tolerància industrial de Cap Blanc. Potser per això han estat tants anys pagant amb diners públics –al voltant de 1.800 euros mensuals- una nau en un lloc tan poc adequat com el riu Algar sense sofocar-se. Per això una de les prioritats de l’actual equip de govern –que no de l’anterior- és desbloquejar la tramitació de sectors com Montahud que podran albergar este tipus d’instal·lacions de manera legal, permetent un impuls de l’activitat econòmica.

La tercera, que, com diu el portaveu del PP, el lloguer d’esta nau no ha sigut una sorpresa per a ells. I no ho ha sigut perquè l’anterior responsable de la Regidoria d’Infraestructures i de la PDM, el popular Jaime Sellés, va intentar llogar la mateixa nau durant la legislatura passada. Així ho va manifestar públicament i així ho poden corroborar els encarregats del servei que continuen treballant en la Pública a dia de hui. La diferència és que el PP ho va intentar directament, sense estudiar altres possibilitats ni sotmetre’s a cap supervisió tècnica com sí que s’ha fet ara.

A més, des de l’equip de govern expliquen que “en este govern treballem per a tot el poble, sense demanar a ningú la seua filiació política. Tothom té dret a treballar en Altea, cosa que difereix del criteri del PP que tendia a fer els encàrrecs a certes empreses de manera sospitosament reiterativa sense que mediara cap altra oferta”. Alguna d’elles va arribar a facturar més de 300.000 euros anuals per molt diversos conceptes. Ara, gràcies a la creació de la borsa d’empreses i autònoms s’assegura que treballen eixes empreses i moltes altres.

Per últim, els responsables de la Regidoria d’Infraestructures, Roque Ferrer, i de la PDM, Imma Orozco, han volgut expressar la seua satisfacció perquè “amb el canvi d’ubicació del magatzem municipal, finalment podrem optimitzar recursos i treballar en projectes que de veritat són importants per al poble d’Altea i que el PP va desatendre completament, com és la creació d’un punt net en el municipi, que de cap de les maneres podia ubicar-se en el riu Algar”.