L’Ajuntament d’Altea ha signat un conveni de col·laboració amb el Club de Golf d’Altea, amb la finalitat de promoure i donar suport a esta activitat esportiva.El regidor de Joventut i Esports,Pere Barber de Compromís junt a Jorge Otranto, president del Altea Club de Golf han formalitzat aquesta col·laboració amb la signatura del conveni de col·laboració entre les dos entitats.

Mitjançant este conveni el consistori i el club col·laboraran per tal de donar a conèixer el golf al municipi oferint cursos, així com organitzant i participant en activitats i tornejos conjunts, i promocionant l’activitat de golf entre els alumnes de les escoles esportives.

Per la seua banda, l’Ajuntament comptarà amb l’assessorament tècnic del mecànic del Altea Club de Golf per garantir el bon manteniment de la maquinària de sega que el consistori té a les seues instal·lacions esportives.

Este assessorament inclou visites programades als tallers que l’Ajuntament té, avaluant i assessorant sobre les tasques que s’han de realitzar. El conveni també estipula que el Altea Club de Golf oferirà a l’Ajuntament la maquinaria del Club per a realitzar treballs de resembra o manteniment sobre el camp de gespa natural així com per a substituir les màquines existents en cas d’haver de repar