Des de Compromís volem mostrar el nostre suport a treballadors i usuaris, afectats per la incompetència de la Generalitat.

Les conseqüències dels impagaments de la Generalitat Valenciana també es deixen vore a Altea. Una de molt evident ha sigut la paralització de les obres de l’escoleta infantil per la fallida de l’empresa adjudicatària -a qui Conselleria devia una gran quantitat de diners acumulada d’altres projectes.

Però especialment sagnant és el cas de l’Associació Emaus, que gestiona l’atenció a menors i a dones maltractades. Són ja diverses les ocasions en què els treballadors i treballadores han manifestat la situació límit en què es troben, ja que han arribat a acumular retards de 6 mesos en les nòmines.

A  mesura que passa el temps sense resposta per part de la Conselleria de Benestar Social, la situació s’agreuja ja que als impagaments s’acumulen els recàrrecs. Ni tan sols els últims ingressos a través del FLA semblen haver solucionat el problema definitivament ja que, amb ells, s’ha hagut de fer front als deutes amb la pròpia administració.

Des de Compromís compartim les demandes del Comité d’Empresa que no només exigeix el pagament del deute sinó que aposta perquè Conselleria faça un estudi de viabilitat dels serveis per tal d’assegurar el seu futur. Pel que fa al paper que ha tingut el govern local en este problema, considerem que no ha fet la pressió necessària ni ha exercit el paper de mediador que li corresponia davant l’administració autonòmica. S’ha de tenir en compte que, a banda dels 100 llocs de treball, el que perilla són serveis essencials que atenen a la població més vulnerable de la nostra societat.

A més, cal recordar que la nostra candidata a la Generalitat, Mònica Oltra, ha manifestat que la mesura més urgent que haurà de prendre el pròxim govern autonòmic -que és qui té les competències en esta matèria- és un pla de xoc contra l’emergència social en el qual es tindrien en compte situacions com esta. De fet, Oltra ja es va reunir amb els treballadors fa uns mesos per conéixer la seua situació,

Per últim, ens agradaria compartir que divendres estarem a la concentració convocada pels treballadors dels centres amb la finalitat que Conselleria reaccione davant la situació extrema que pateixen i el risc que corre el servei.

——————————————————————————————-

Desde Compromís queremos mostrar nuestro apoyo a trabajadores y usuarios, afectados por la incompetencia de la Generalitat.

Las consecuencias de los impagos de la Generalitat Valenciana también se dejan ver en Altea. Una muestra evidente ha sido la paralización de las obras de la guardería infantil por la quiebra de la empresa adjudicataria -a quien Conselleria debía una gran cantidad de dinero acumulada de otros proyectos.

Pero especialmente delicado es el caso de la Asociación Emaus, que gestiona la atención a menores y a mujeres maltratadas. Son ya diversas las ocasiones en que los trabajadores y trabajadoras han manifestado la situación límite en que se encuentran, puesto que han llegado a acumular retrasos de 6 meses en las nóminas.
A medida que pasa el tiempo sin respuesta por parte de la Conselleria de Bienestar Social, la situación se agrava puesto que a los impagos se acumulan los recargos. Ni siquiera los últimos ingresos a través del FLA parecen haber solucionado el problema definitivamente puesto que, con ellos, se ha tenido que hacer frente a las deudas con la propia administración.

Desde Compromís compartimos las demandas del Comité de empresa que no sólo exige el pago de la deuda sino que apuesta porque Conselleria haga un estudio de viabilidad de los servicios para asegurar su futuro. En cuanto al papel que ha tenido el gobierno local en este problema, consideran que no ha hecho la presión necesaria ni ha ejercido el papel de mediador que le correspondía ante la administración autonómica. Se debe tener en cuenta que, además de los 100 puestos de trabajo, lo que peligra son servicios esenciales que atienen a la población más vulnerable de nuestra sociedad.

Además, cabe recordar que nuestra candidata a la Generalitat, Mónica Oltra, ha manifestado que la medida más urgente que tendrá que tomar el próximo gobierno autonómico -que es quien tiene las competencias en esta materia- es un plan de choque contra la emergencia social en el cual se tendrían en cuenta situaciones como esta. De hecho, Oltra ya se reunió con los trabajadores hace unos meses para conocer su situación,
Por último, nos gustaría compartir que el viernes estaremos en la concentración convocada por los trabajadores de los centros con el fin de que Conselleria reaccione ante la situación extrema que sufren y el riesgo que corre el servicio.