El Grup Municipal BLOC-Compromís ha anunciat que dilluns presentarà una proposta sobre este tema ja que considera indispensable que l’Ajuntament establisca un protocol per poder atendre de manera adequada i urgent les persones que, a causa d’una execució hipotecària, poden perdre la seua casa.

Amb esta finalitat, els regidors del grup municipal van sol·licitar una reunió a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca que va tindre lloc el divendres 7 en la seu local del BLOC-Compromís i a la qual van assistir José Miguel Bella i Carmen Pérez com a representants de la Plataforma, el Coordinador de Relacions Polítiques del BLOC, Natxo Bellido, i el Secretari Comarcal de la formació, Baltasar Ripoll.

Tot i que les competències legislatives respecte de la Llei Hipotecària són estatals, tant el BLOC-Compromís com la PAH consideren que en l’àmbit local es poden establir mesures per a pal·liar els seus efectes.

Per això, els regidors de la formació valencianista plantegen la creació per urgència d’esta comissió integrada per representants de tots els partits polítics, els Serveis Socials i Jurídics de l’Ajuntament, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres col·lectius implicats que, de fet, ja estan ajudant a estes persones.

Les funcions de la Comissió serien la mediació amb els bancs, la informació als afectats i facilitar el reallotjament de les famílies afectades. A més, l’Ajuntament s’hauria de comprometre a no facilitar mitjans municipals per a executar els desallotjaments i a pal·liar els efectes afegits que significa haver de pagar impostos sobre la vivenda una vegada l’has perduda, amb accions com, per exemple, bonificacions de la plusvàlua.

Compromís també ha acordat amb la PAH intermediar amb el Síndic de Greuges i al Congrés dels Diputats per fer efectives les cobertures de les pòlisses de segurs contractades en les hipoteques, que en moltes ocasions, els mateixos usuaris desconeixen, de manera que es puga reduir el seu deute.

Per últim, els regidors del BLOC-Compromís demanen que la resta de grups polítics compartisquen la seua preocupació i atenguen les propostes de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. D’altra banda, insisteixen, Compromís continuarà defensant la modificació definitiva de la Llei Hipotecària i l’adopció de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar com a única via per acabar definitivament amb este problema.