El punt més discutit al plenari del dia 1 de març va ser la moció presentada pel Grup Municipal BLOC-Compromís on es demanava instar a la Generalitat a retirar el Decret Llei 1/2012 de mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana.

Els regidors del BLOC-Compromís van insistir que les mesures que contempla el decret van molt més enllà d’una retallada salarial i degradaran la qualitat dels serveis públics. A més, van recordar, no s’ha d’oblidar que la situació de crisi que patim l’han gestada els successius governs del PP en la Generalitat, que han malbaratat els diners de tots els valencians i valencianes i ara els demanen sacrificis.

La moció defensada pel BLOC-Compromís contenia diverses dades reveladores, com que entre el curs passat i este hi haurà 2.500 professors menys. Això, inevitablement, provocarà un augment de les ràtios Prova de la manca d’inversió en l’educació pública és que a Altea, per exemple, l’IES Altaia fa anys que té un barracot i, el que és pitjor, enguany no el necessitava però Conselleria l’ha mantingut i ha continuat pagant-lo a l’empresa que els lloga. Això vol dir que, des que va acabar el curs passat,s’ha estat pagant, amb diners de tots els valencians i valencianes, una infraestructura que, a banda de precària, no és necessària.

Davant d’estes evidències, la resposta de la regidora d’educació, de Cipal, va ser la callada. El grup liderat per Carolina Punset només va intervindre en l’últim torn de paraula –va declinar utilitzar els dos anteriors- per a justificar les retallades i excusar la seua abstenció en què des d’Altea, des de l’+ambit local, no podem fer res per impedir l’execució del Decret. Més enllà, va exigir que foren els partits amb representació a les Corts Valencianes i a Madrid els que s’implicaren, obviant que Cipal dóna suport al partit que ha governat durat 16 anys al País Valencià.

El BLOC-Compromís considera molt revelador que la regidora d’Educació, Aurelia Álvarez, i el seu grup Cipal, no es posen al costat de la defensa dels serveis públics. Per la seua part, el PSOE es va adherir a la moció i el PP va votar en contra, fent una defensa de les polítiques del govern valencià.

A més, en el plenari també es van tractar altres assumptes, com l’aprovació definitiva de les ordenances d’ús de les instal•lacions municipals i la de celebració dels matrimonis civils, que ja s’havien tractat en un plenari anterior i que ara ja recollien l’esperit d’alguna de les propostes que havia fet el BLOC-Compromís.

D’altra banda, es va aprovar una modificació del Pla Parcial Belles Arts donada per l’acord al qual s’ha arribat amb la Universitat Miguel Hernández per reorganitzar els espais que corresponen a l’Ajuntament, que permetrà comptar amb una franja més ampla de terreny en el lateral de l’Avinguda de Benidorm que es podrà habilitar com a aparcament i ampliarà la zona verda visible.

També es va aprovar, amb l’abstenció del BLOC-Compromís, l’Ordenança Reguladora de la Declaració Responsable -conseqüència de l’aplicació del Decret Llei 2/2012 de la Generalitat Valenciana- que tot i agilitzar els tràmits a l’hora de demanar una llicència d’obra, considerem que és incompleta perquè no recull la tramitació de llicències ambientals com sí que han fet altres pobles i recomana el Decret.
Per últim es va tractar una moció en suport del jutge Baltasar Garzón que havia presentat el PSOE i que va comptar amb el suport dels regidors del BLOC-Compromís, l’abstenció de Cipal i el vot en contra del PP.