Estratègia per a la Regeneració de la Façana Marítima

📍 Altea · 🏛 Urbanime · 🏖 Primera línia

L’esperit d’este treball és tindre una visió global de la primera línia i de la seua comunicació amb el nucli històric que permeta executar projectes al llarg dels anys d’una manera coherent, solucionant problemes i evitant actuacions aïllades que, si no estan adequadament coordinades amb actuacions futures, poden crear altres problemes. Els objectius: regeneració des de paràmetres de sostenibilitat, recuperació de l’espai per a les persones per fomentar els usos socials i reactivació econòmica.
L’estratègia es planteja a 12 anys vista i en tres possibles escenaris diferents, depenent de la solució que el Ministeri de Foment done al trànsit de l’AP7 a partir del 2019, any en què acaba la concessió. Així, hem volgut treballar des del realisme i el pragmatisme: les primeres fases coincideixen en els tres escenaris per fer possible la conclusió de les accions en tots els casos.

#altea #treballfet #urbanisme #compromísperaltea #estratègia #visióglobal #futur #solucions #primeralínia #mésAltea #sostenibilitat #usossocials#connexió #12anys #3escenaris