‘’Altea Urban Project’’, 15 propostes urbanístiques de futur per millorar Altea.

📍 Altea · 🏛 Urbanime · 🎓 Universitat

“Altea Urban Project” és el fruit de la col·laboració entra la Universitat d’Alacant i l’Ajuntament a través de la regidoria d’Urbanisme. Seixanta lumnes de 4t d’arquitectura de la UA han participat en 15 projectes de millora de l’entorn del C/Filharmònica i la connexió dalt i baix.
La seua és una visió no contaminada del nostre poble que aporta multitud d’idees que es podran plasmar en projectes futurs, com ha recollit posteriorment l’Estratègia per a la Regeneracio de la Façana Marítima. També ens ha ajudat a detectar carències que, com a habitants del dia a dia del nostre poble, no detectem de la mateixa manera. De fet, se’ls va donar llibertat per treballar, a partir d’eixe entorn, els espais que consideraren necessaris i, sense cap barrera, s’ha fet propostes sobre el corredor del Tram o l’actual aparcament de la primera línia, ja que els identificaven com a espais a millorar.

#altea #treballfet #urbanisme #compromísperaltea #universitat #15projectes #60alumnes #conveniua