1. GARANTIA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL:La protecció del territori com a garantia de sostenibilitat ambiental i econòmica.
  • Complirem amb el Pacte d’Alcaldes sobre el Clima i l’Energia de reducció de les emissions de CO2.
  • Continuarem treballant en l’eficiència i la sostenibilitat dels edificis públics, implantant de manera progressiva sistemes que permeten l’autoabastiment energètic dels edificis públics.
  • Difondrem les ajudes en matèria d’eficiència energètica per a habitatges particulars i potenciarem polítiques fiscals que bonifiquen l’ús d’energies renovables.
  • Establirem punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
  • Executarem el Pla de Millora del Riu Algar per assegurar l’adequat manteniment d’este espai natural.
  • Continuarem treballant per la protecció de l’Aflorament Volcànic i Platja Fòssil de Cap Negret, vetllant perquè es concloga l’expedient iniciat.
  • Adequarem la Font Gran i la Font del Garroferet.
  • Mantindrem els nostres esforços per millorar l’entorn marítim del Parc Natural Serra Gelada amb el servei de vigilància .
  • Treballarem amb els organismes competents per a frenar la regressió de punts sensibles de la nostra costa com Cap Negret o Cap Blanc, creant una via litoral per a caminants, com diu el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL).
  • Mantindrem les millores introduïdes en el manteniment de les platges.
  • Afavorirem la conservació del paisatge forestal, potenciant la repoblació d’arbres autòctons, i agrícola d’Altea amb l’ajuda de subvencions supramunicipals i la col·laboració amb la Cooperativa Agrícola.
  • Lligarem la protecció i cura del nostre entorn natural a una oferta turística respectuosa i de qualitat.
  • Treballarem per declarar el riu Algar Parc Natural.
  • Gestionarem un refugi d’animals definitiu, que permeta un acolliment digne dels animals de companyia abandonats.