• Desenvoluparem les accions  del programa Xarxa Salut per a  la prevenció i la salut i accedir a programes subvencionats: vacunació, prevenció en centres laborals, acompanyament als majors, campanyes d’educació per a la salut en els centres educatius, etc.
  • Revitalitzarem el Consell de Salut com a òrgan assessor en la matèria. 
  • Exigirem que la plantilla del nostre Centre de Salut tinga un nombre de pacients assignat d’acord amb la mitjana de la resta de la Comarca.
  • Treballarem per millorar l’atenció domiciliària d’urgència.
  • Demanarem la ràpida ampliació de l’Hospital Marina Baixa, que ha de cobrir les necessitats reals de la població i afrontar les temporades de més afluència de turisme. 
  • Insistirem en l’exigència, de manera coordinada amb la resta de pobles de la Comarca, d’una connexió directa de l’Hospital amb la N-332.