• Consolidarem l’equip base de Benestar Social,  amb personal tècnic adequat a la realitat i a la normativa actual (Llei de Dependència, Llei de la Infància, Llei de Serveis Socials Inclusius).
  • Prestarem especial atenció a facilitar l’accés a la cultura, l’oci i l’esport a tots els xiquets i xiquetes.
  • Reforçarem la Unitat Especialitzada de la Policia Local per a atendre les dones i xiquetes víctimes de violència de gènere.
  • Complirem les mesures contemplades en el Pla d’Igualtat entre Homes i Dones 2018-2022.
  • Dinamitzarem el Consell de la Dona i treballarem de la mà de les associacions feministes establertes en el nostre municipi des de la sororitat i la horitzontalitat.
  • Crearem un Sistema d’Informació Local de Rebuda per facilitar la integració de les persones migrants.
  • Crearem una borsa de lloguer social per facilitar l’accés a una vivenda digna i garantirem el cobrament als propietaris.
  • Adoptarem mesures contra la pobresa energètica.