1. GARANTIA D’OPORTUNITATS:Afavorir l’accés al treball per dignificar la vida de les persones. La col·laboració amb organismes europeus, autonòmics i amb les Universitats com a revulsiu per a l’emprenedoria, la consolidació de les nostres empreses i la instal·lació de noves vinculades a sectors sostenibles i innovadors.
  • Mantindrem la col·laboració amb el LABORA (Servei d’ocupació valencià), per tal d’afavorir, des de l’administració pública, l’empleabilitat dels nostres joves i d’aquells sectors de població a qui més costa reincorporar-se al mercat laboral. 
  • Posarem en marxa les accions previstes en el conveni signat amb el Parc Científicde la Universitat Miguel Hernández per al foment de l’ocupació i l’emprenedoria i impulsar la competitivitat de les empreses locals.
  • Apostarem per les zones industrials i tecnològiques del Montagut i ExpoAltea per a revitalitzar el teixit empresarial i possibilitar noves empreses, sostenibles que generen llocs de treball qualificats (part de les quals estaran lligades a la indústria cultural, punt fort d’Altea en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana). 
  • Acabarem d’implantar les borses d’ocupació en l’Empresa Publica per assegurar la igualtat d’oportunitats i la transparència total en l’accés al treball.
  • Crearem un viver d’empreses de sectors qualificats i tecnològics per ajudar l’empresariat jove.
  • Continuarem reforçant l’àrea d’Ocupació amb la figura de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, amb finançament autonòmic.
  • Incentivarem el comerç de proximitat com a motor d’una economia sostenible i generador d’ocupació.
  • Col·laborarem amb les associacions vinculades al comerç i als diferents sectors econòmics per contribuir a la seua formació i professionalització,  per tal d’oferir un servei de qualitat.
  • Continuarem treballant per la reactivació de l’agricultura, amb especial incidència en l’agricultura ecològica i el manteniment i la reconversió a cultius tradicionals amb criteris de sostenibilitat.
  • Col·laborarem amb la Cooperativa Agrícola per promoure activitats de formació i difusió del producte alteà.
  • Reactivarem el Consell Local Agrari com a òrgan assessor i de trobada de sindicats agraris, productors i Cooperativa.
  • Promourem l’activitat pesquera, facilitant la difusió turisticocultural del sector, especialment de la pesca tradicional.
  • Farem campanyes en els restaurants de divulgació del peix de la  badia d’Altea i la seua gastronomia com a referent de qualitat.