1. GARANTIA DE GESTIÓ DEL TERRITORI: Amb la conclusió del Pla General, la continuïtat del treball per dotar-nos de les infraestructures necessàries per planificar un poble per a les persones i l’aposta per fer del nostre patrimoni un reclam diferenciador.
  • Remetrem a la Conselleria per a aprovació definitiva el Pla General.
  • Iniciarem la tramitació del Pla d’Ordenació Pormenoritzada.
  • Desenvoluparem les accions previstes en l’Estratègia per a la regeneració de la Façana litoral per aconseguir una primera línia per a les persones.
  • Executarem, juntament amb el Ministeri de Transició Ecològica, la II Fase de regeneració ambiental del Front Litoral, recuperant la platja i remodelant i ampliant el Passeig del Mediterrani i obtenint, així, un passeig per a les persones.
  • Treballarem de la mà de la Conselleria i del Club Nàutic per assegurar la remodelació de les seues instal·lacions i la integració del conjunt en el poble.
  • Redactarem el Pla Especial del Carrer La Mar per definir el futur dels immobles de la zona.
  • Revisarem els Plans Especials dels nuclis històrics d’Altea i Altea la Vella per adequar-los al present i facilitar-ne l’aplicació.
  • Fomentarem la rehabilitació de façanes, cases i àrees que ho necessiten a través de subvencions, exempcions fiscals i la col·laboració en programes d’altres administracions per a millorar els habitatges i l’estètica del municipi.
  • Continuarem la  recuperació del Patrimoni Històric: millora del Molí de Bellaguarda, cobriment del Poador del Pontet, rehabilitació del Molí dels Moros, finalització del Pla Director de l’Aqüeducte Romà dels Arcs i reconstrucció del carreró Almadrava. 
  • Mantindrem l’exigència d’una AP-7 lliure a partir de 2020 per tal que Altea puga planificar el seu nucli urbà per a les persones.
  • Aconseguirem el reconeixement definitiu d’un enllaç sud que permeta connectar la Comarca i circumval·lar Altea sense necessitat d’agredir de nou el territori amb la construcció de la variant.
  • Facilitarem l’aplicació de la nova Llei d’Ordenació Territori i Urbanisme (LOTUP), especialment en matèria de minimització d’impactes de les casetes disseminades, mecanisme que permetrà legalitzar la situació de la majoria d’elles.
  • Continuarem col·laborant amb altres organismes com les universitats o el Col·legi d’Arquitectes per promoure concursos d’idees que ens aporten una visió fresca de les possibilitats del nostre poble.