1. GARANTIA D’UN POBLE QUE RESPIRA CULTURA: L’educació i la cultura com a fonaments d’una societat que s’estima i sent orgull de poble.