• Farem de la Capitalitat Cultural Valenciana l’oportunitat per afermar i exportar el vincle del nostre poble amb la cultura.
 • Continuarem dinamitzant l’oferta cultural a Altea la Vella per a tots els públics i al llarg de tot l’any.
 • Reconstruirem la Caserna dels Carrabiners com a centre d’interpretació de la Serra Bèrnia i de la part marítima del Parc Natural Serra Gelada, alhora que s’adequa com a alberg per a campaments d’estiu, escolars, musicals, etc., vinculant-lo al Centre Cultural Gadea i potenciant així un gran espai cultural/recreatiu.
 • Consolidarem la col·laboració amb les universitats UMH i UA, tant a través de les Càtedres creades Anetta Nicoli i Enric Valor com d’altres convenis existents.
 • Facilitarem que el Conservatori siga de gestió autonòmica.
 • Continuarem millorant els edificis municipals, com la Casa de Cultura, la de l’Aigua, el Centre Cultural d’Altea la Vella o Gadea per tal d’optimitzar i assegurar la universalitat del seu ús. També els dotarem de recursos que els facen més útils i atractius.
 • Crearem la “Ruta històrica dels i les artistes”, per les cases i carrers on van viure i crear.
 • Crearem punts d’intercanvis de llibres “Llibres Lliures” en diferents llocs del poble.
 • Continuarem treballant perquè la Biblioteca Municipal siga, més enllà d’un punt de préstec i lectura, un espai dinàmic, inclusiu i igualitari que reforce el seu paper social.
 • Promourem concursos anuals d’Art al Carrer.
 • Organitzarem un concurs anual de música de cambra.
 • Crearem el Centre d’interpretació Francesc Martínez i continuarem oferint la Ruta Carmelina al Centre Cultural Gadea.
 • Impulsarem la col·laboració cultural i d’extensió universitària amb la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández i amb altres universitats i organismes educatius.
 • Impulsarem els Premis Altea de Literatura.
 • Col·laborarem amb la Facultat de Belles Arts per a promoure tota classe d’iniciatives encaminades a consolidar Altea com a referent cultural i artístic de prestigi.
 • Impulsarem la col·laboració amb la Societat Filharmònica Alteanense i el Certamen internacional de Bandes, la Societat Recreativa Musical i el Certamen de Música Festera, així com amb el Conservatori Municipal Professional.
 • Conclourem la catalogació i exposarem la col·lecció municipal d’art, per a donar a conèixer l’important fons local.  
  • Continuarem amb la classificació i digitalització dels fons de l’Arxiu municipal i acollint fons privats alteans d’interés. 
  • Intensificarem els esforços per a la consulta, la investigació i la divulgació del patrimoni històric alteà.